Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Eastern White Pine. Found by Noam.

Asci 114-117 x 8.5-9.5µm
IKI- with no discernible apical apparatus
Spores 16-36.5 x 0.9-2µm
Me: 26x1.3µm
N=24
Paraphyses circinate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisedjasper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2011

Τόπος

Ambohitantely (Google, OSM)

Περιγραφή

Found along the stream near the waterfall in the forest reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

needhikt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)