Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborah20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:40 AM PDT
Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

sanketb07

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:01 AM IST
Έλανος - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

sanketb07

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:40 PM IST
Έλανος - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcdlttx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:01 PM CDT
Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burhan_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:16 AM CDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Ετικέτες

Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertloerzel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:59 AM CDT

Τόπος

Chicago, IL, USA (Google, OSM)
Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:24 PM PDT

Περιγραφή

Two eagles interacting as mates, or relatives. Photos #5 & #6 are combined sequences of flight images taken seconds apart and compiled using Photoshop. #5 shows one eagle repeatedly climbing and diving. #6 shows one of the eagles that would fly ahead of the other, slow and let the other fly by and then climb to meet it. These birds were both gliding, no added power needed. It did another version of this interaction earlier, so I tried to capture and create a record of this sequence.

Χρυσαετός - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:11 AM CDT

Ετικέτες

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

pedram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:05 PM +03
Φιδαετός - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

pedram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:20 PM +03
Φιδαετός - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

pedram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:59 AM +03
Φιδαετός - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

pedram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:52 AM +03
Φιδαετός - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2010 02:28 PM CST
Accipiter striatus - Photo (c) Troy B, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Troy B
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter striatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

robvanepps

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:04 PM CEST

Ετικέτες

Ψαλιδιάρης - Photo (c) Jean-Guy Papineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Guy Papineau
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

pato_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:22 PM EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

whitneybrook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:53 AM MDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:43 AM -03
Rostrhamus sociabilis - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Rostrhamus sociabilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrykb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:25 AM PDT

Περιγραφή

Seen with Indian Peafowl.
This hawk was a bit unusual—flying low and perching low, then landing on the ground to have a face-off with a peacock.
It looked healthy and seemed to have no trouble flying.

Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda619

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 05:31 PM CDT

Περιγραφή

Accidentally came upon with fresh rodent kill, did not interrupt.

Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth1020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:39 PM CDT
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) krisscully, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eatthepain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:00 PM EDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

wrektorik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:20 PM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

wrektorik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:20 PM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wwench

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:00 PM MDT
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo swainsoni, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feetstoobig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:31 PM EDT

Τόπος

Charlottesville (Google, OSM)
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 05:18 PM PDT
Buteo lineatus elegans - Photo (c) spinomaly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Buteo lineatus ssp. elegans, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

torgos23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 07:05 PM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

rinwolfe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:06 AM EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 11:56 AM -03
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη birdwhisperer: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 107712