Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leshell

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josetextimor

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:38 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Σφηκιάρης (Pernis ptilorhynchus)

Παρατηρητής

paalo121

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 10:37 ΠΜ IST

Τόπος

burhanpur ahatmali (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 07:40 ΠΜ EST

Περιγραφή

Esta ave tiene leucismo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenfontes

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 09:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren667

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 11:40 ΠΜ UTC

Τόπος

Floyd Avenue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2016 02:37 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkarges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 02:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

Melanistic juvenile (likely male based on size relative to the Great-tailed Grackle it was feeding upon). Verified by William Clark, and Lance and Jill Morrow. First observed by M. Silvas with me, and I shouted "melanistic Cooper's Hawk, OMG" as I identified the bird preliminarily, before submitting it to experts for review.
N31.070728 W-97.369269
JPK-2925

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulknoepfler

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 10:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sercasra

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 09:07 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

sova_llu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 02:09 ΜΜ +14

Περιγραφή

Зимняк ест зимняка, история не известна, увидели случайно из машины.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

This is a Common Black Hawk x California Red-shouldered Hawk. Not sure how to get this as the ID.
Known offspring of the Common Blackhawk that lived here for 15 years.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanonj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 03:56 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

mikelesnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 12:44 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stfleck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 09:01 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldjaffe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurilinms

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 01:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungerlord

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The photo is of a Violet-green Swallow in a nest box with 5 Western Bluebird nestlings. The Violet-green Swallows have returned after migrating and are looking for cavities to nest in. The swallows won't harm the nestlings, and there are reports of swallows actually assisting in feeding the nestlings.

Violet-green Swallows and Ash-throated Flycatchers are the late nesters and often have to use whatever cavities are available. I've been finding both Tree and Violet-green Swallow nest starts in boxes from which other species have fledged and before I had a chance to clean the used nest out.

This is another example of the competition among birds that occurs for cavities to nest in. I added another nest box nearby in hopes that the swallows will use it.

Here's the swallow observation: https://www.inaturalist.org/observations/79034267


📸: By Lee Pauser

This observation was part of a nest box trail done in conjunction with the California Bluebird Recovery Program (CBRP), which runs the Cavity Nesters Recovery Program (CNRP). CNRP involves many volunteers across California who establish and monitor nest box trails for cavity-nesting birds. During the breeding season, these boxes are checked weekly for parasitism, predation, number of eggs, nestlings, and number of young fledged. Then at the end of the nesting season, volunteers submit their results to CBRP. We compile these results and submit them to the Cornell Lab of Ornithology’s NestWatch program and other interested organizations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 11:28 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsonek

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 07:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 02:00 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:34 ΜΜ MSK

Περιγραφή

гибрид Anas bahamensis × Anas georgica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davevincentprophoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:53 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mothito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

rbbrummitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 01:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:20 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Captured with federal permits and landowner permission. Bird was released unharmed after processing. Flew to nearby tree where it camouflaged perfectly, I would have walked by hundreds of times before seeing it. Incredible bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishaspey

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 12:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

continuing night-heronX heron sp. hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:40 ΠΜ CST

Περιγραφή

Taken at Leona Turnbull Birding Center on an extremely windy morning in Port Aransas, TX, Nueces County.

I was excited to see for myself the strange-looking juvenile heron that has been photographed here several times over the last month or two. Its plumage most closely matches a juvenile night-heron, but differences include yellow eyes, a longer bill, rusty brown in the wings, and partially dark legs and feet. It seems to walk around more and be more diurnally active than the other juvenile and adult Black-crowned Night-Herons in the surrounding reeds. This bird is currently thought to be a hybrid between one of the night-herons and a Tricolored Heron, but this is just a guess.

I hope it hangs around long enough for us to see what its adult plumage looks like!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

evwalters

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Buteo swainsoni
16 Apr 2020
CA, SBE Co., Redlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

univac

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:02 ΠΜ CDT

Τόπος

Midway, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nest with eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2009 11:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Calypte costae x Calothorax lucifer hybrid as identified by Sheri Williamson
Ash Canyon, Hereford, Arizona
18 July 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

gallona2

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 09:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

rbbrummitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 03:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 05:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Love seeing these beautiful dark RTHW's in the winter. This one must be working it's way back north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

broncolane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 09:21 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mtreg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 02:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

alvaro_atrogularis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:57 ΠΜ SST

Περιγραφή

rufous morf

Espantamdo a un grupo de caracara cheriwai y cathartes aura para robarles su carroña

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

greenesnake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 02:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Adult dark morph (calurus/abieticola) Red-tailed Hawk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 09:58 ΠΜ EST

Περιγραφή

In the field our group passed this off as a Rough-legged hawk. Indeed, the overall the impression of the bird is that of a Rough-legged Hawk, with some notable deviations that mark this bird as a hybrid. Many of the features resemble a typical Rough-legged (small bill, thick dark belly band, dark carpal patches, extensive white at the base of the tail), while the evenly spaced dark tail bands are reminiscent of a Red-tailed Hawk. The tail is also quite long, going past the primary extension. This overall mix of traits of both Rough-legged and Red-tailed Hawks has lead me to the conclusion that this bird is a hybrid.

Confirmed by Nick Kiehl, Jerry Liguori, Neil Paprocki, and others.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 10:35 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darbeyholland20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 09:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

This picture was taken October 5. We were on our ranch when we found this tree with a nest full of baby Offsprey. They were all white and really fluffy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)

Παρατηρητής

stephanie905

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 08:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 01:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 02:53 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buck_fievre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2015 11:36 ΠΜ CST

Τόπος

Coos Bay, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 07:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 12:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwbirdco

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 08:30 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancejpollard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2014 03:25 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

galxe

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 07:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

b2pratt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 06:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpmoutdoors

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 12:59 ΠΜ EST

Περιγραφή

I believe this is the first of its kind ever reported. Both Ebird and inaturalist do not have a taxonomical category for this hybrid. I have lots more photos of this individual and hopefully someone will forward this to the right person to get a category established.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eslone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 10:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

Bolsa Chica Ecological Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

jcentavo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 03:35 ΜΜ CDT