Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ungerlord

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:29 AM PDT

Περιγραφή

The photo is of a Violet-green Swallow in a nest box with 5 Western Bluebird nestlings. The Violet-green Swallows have returned after migrating and are looking for cavities to nest in. The swallows won't harm the nestlings, and there are reports of swallows actually assisting in feeding the nestlings.

Violet-green Swallows and Ash-throated Flycatchers are the late nesters and often have to use whatever cavities are available. I've been finding both Tree and Violet-green Swallow nest starts in boxes from which other species have fledged and before I had a chance to clean the used nest out.

This is another example of the competition among birds that occurs for cavities to nest in. I added another nest box nearby in hopes that the swallows will use it.

Here's the swallow observation: https://www.inaturalist.org/observations/79034267


📸: By Lee Pauser

This observation was part of a nest box trail done in conjunction with the California Bluebird Recovery Program (CBRP), which runs the Cavity Nesters Recovery Program (CNRP). CNRP involves many volunteers across California who establish and monitor nest box trails for cavity-nesting birds. During the breeding season, these boxes are checked weekly for parasitism, predation, number of eggs, nestlings, and number of young fledged. Then at the end of the nesting season, volunteers submit their results to CBRP. We compile these results and submit them to the Cornell Lab of Ornithology’s NestWatch program and other interested organizations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 11:28 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

larsonek

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 07:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 02:00 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosplants

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:34 PM MSK

Περιγραφή

гибрид Anas bahamensis × Anas georgica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davevincentprophoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:53 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rbbrummitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 01:23 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

a_meyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:20 AM MDT

Περιγραφή

Captured with federal permits and landowner permission. Bird was released unharmed after processing. Flew to nearby tree where it camouflaged perfectly, I would have walked by hundreds of times before seeing it. Incredible bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fishaspey

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 12:35 PM CST

Περιγραφή

continuing night-heronX heron sp. hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:40 AM CST

Περιγραφή

Taken at Leona Turnbull Birding Center on an extremely windy morning in Port Aransas, TX, Nueces County.

I was excited to see for myself the strange-looking juvenile heron that has been photographed here several times over the last month or two. Its plumage most closely matches a juvenile night-heron, but differences include yellow eyes, a longer bill, rusty brown in the wings, and partially dark legs and feet. It seems to walk around more and be more diurnally active than the other juvenile and adult Black-crowned Night-Herons in the surrounding reeds. This bird is currently thought to be a hybrid between one of the night-herons and a Tricolored Heron, but this is just a guess.

I hope it hangs around long enough for us to see what its adult plumage looks like!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

evwalters

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Buteo swainsoni
16 Apr 2020
CA, SBE Co., Redlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax

Παρατηρητής

univac

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:02 AM CDT

Τόπος

Midway, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nest with eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2009 11:21 AM PDT

Περιγραφή

Calypte costae x Calothorax lucifer hybrid as identified by Sheri Williamson
Ash Canyon, Hereford, Arizona
18 July 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Στρουθιόμορφα Τάξη Passeriformes

Παρατηρητής

gallona2

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 09:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbbrummitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 03:04 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 05:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 03:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:41 AM EDT

Περιγραφή

Love seeing these beautiful dark RTHW's in the winter. This one must be working it's way back north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

broncolane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 09:21 AM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mtreg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 02:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarorojas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:57 AM SST

Περιγραφή

rufous morf

Espantamdo a un grupo de caracara cheriwai y cathartes aura para robarles su carroña

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

greenesnake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 02:49 PM CST

Περιγραφή

Adult dark morph (calurus/abieticola) Red-tailed Hawk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 09:58 AM EST

Περιγραφή

In the field our group passed this off as a Rough-legged hawk. Indeed, the overall the impression of the bird is that of a Rough-legged Hawk, with some notable deviations that mark this bird as a hybrid. Many of the features resemble a typical Rough-legged (small bill, thick dark belly band, dark carpal patches, extensive white at the base of the tail), while the evenly spaced dark tail bands are reminiscent of a Red-tailed Hawk. The tail is also quite long, going past the primary extension. This overall mix of traits of both Rough-legged and Red-tailed Hawks has lead me to the conclusion that this bird is a hybrid.

Confirmed by Nick Kiehl, Jerry Liguori, Neil Paprocki, and others.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 10:35 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darbeyholland20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 09:21 AM MDT

Περιγραφή

This picture was taken October 5. We were on our ranch when we found this tree with a nest full of baby Offsprey. They were all white and really fluffy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι Φυλή Gryllini

Παρατηρητής

stephanie905

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 08:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 01:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 02:53 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γεράκι Του Κούπερ Accipiter cooperii

Παρατηρητής

buck_fievre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2015 11:36 AM CST

Τόπος

Coos Bay, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 07:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 12:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mwbirdco

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 08:30 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mountbuild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2014 03:25 PM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galxe

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 07:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κατσίκα Του Βουνού Oreamnos americanus

Παρατηρητής

b2pratt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 06:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpmoutdoors

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 12:59 AM EST

Περιγραφή

I believe this is the first of its kind ever reported. Both Ebird and inaturalist do not have a taxonomical category for this hybrid. I have lots more photos of this individual and hopefully someone will forward this to the right person to get a category established.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eslone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 10:24 AM PST

Περιγραφή

Bolsa Chica Ecological Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη Antilocapra americana

Παρατηρητής

jcentavo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)