Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 09:08 AM MSK
Pseudochorthippus parallelus - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Pseudochorthippus parallelus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

dmitriy_avdonin1

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:32 AM MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:02 AM +12
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας (Phalaropus lobatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:45 AM +12
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) davey59, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 07:56 PM +11
Phylloscopus schwarzi - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Phylloscopus schwarzi, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Tringa brevipes - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Tringa brevipes, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 08:21 AM +11
Motacilla tschutschensis taivana - Photo (c) Игорь Двуреков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Двуреков
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Motacilla tschutschensis ssp. taivana, Ένα μέλος του Ανατολική Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla tschutschensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:57 AM +11

Τόπος

Анива (Google, OSM)
Alauda arvensis japonica - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Alauda arvensis ssp. japonica, Ένα μέλος του Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοφυλλοσκόπος (Phylloscopus proregulus)

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 07:05 AM +11
Νανοφυλλοσκόπος - Photo (c) Hiyashi Haka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Νανοφυλλοσκόπος (Phylloscopus proregulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:50 AM +11
Turdus chrysolaus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Turdus chrysolaus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:39 AM +12
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Falco rusticolus - Photo (c) kulyabin67, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Falco rusticolus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:10 PM +11
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)

Παρατηρητής

bird_in_silence

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:40 PM MSK
Θαμνοτριλιστής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

mikhailezdakov

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:57 PM MSK
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)

Παρατηρητής

michail_anurev03

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:11 PM MSK
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Photo (c) raz1940 et Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

s_chere

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:27 AM MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinteastwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:11 PM MSK
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

nik_kudryavtcev

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:29 PM MSK

Περιγραφή

Во дворе школы

Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

niriel_isilme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 08:50 AM UTC
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasilevskaya_naturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 01:12 PM MSK
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:06 AM +12
Dryobates minor kamtschatkensis - Photo (c) Olga Koval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Koval
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Dryobates minor ssp. kamtschatkensis, Ένα μέλος του Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

plastilin4ik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:29 PM MSK
Διπλοκεφαλάς - Photo (c) Marek Szczepanek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

stanislav_murashkin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2011 01:08 PM MSK

Ετικέτες

Νυφίτσα - Photo (c) Yersinia pestis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Νυφίτσα (Mustela nivalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 06:31 AM +12
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

shinkus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:06 PM UTC
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) john.purvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)

Παρατηρητής

naturalist64247

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:53 AM MSK
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Photo (c) raz1940 et Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:58 PM +12
Dryobates minor kamtschatkensis - Photo (c) Olga Koval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Koval
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Dryobates minor ssp. kamtschatkensis, Ένα μέλος του Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκισάρι (Aythya ferina)

Παρατηρητής

michail_anurev03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:58 AM +13
Γκισάρι - Photo (c) sailesh panchal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Γκισάρι (Aythya ferina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

michail_anurev03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:20 AM +13
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη bird-scope: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 79