Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

bird-scope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:38 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:23 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

mikhailezdakov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 02:13 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 01:23 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhailezdakov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 02:36 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

bird-scope

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 11:01 AM MSK