Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First county record?

Urgleptes signatus - Photo (c) Tony DeSantis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony DeSantis
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Urgleptes signatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:37 ΜΜ PDT
Hesperomecon linearis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Hesperomecon linearis, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 11:50 ΠΜ EST
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberry_mary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 05:13 ΜΜ PST
Ariolimax buttoni - Photo (c) Sean Patrick Parnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Patrick Parnell
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Ariolimax buttoni, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcnod

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:05 ΠΜ EDT
Xylota bicolor - Photo (c) Eric Shows, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Shows
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Xylota bicolor, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyiajohnson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:02 ΜΜ EST

Ετικέτες

Aythya collaris - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmei

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Creature

Lithobates sylvaticus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmei

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 03:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

☃️☃️☃️☃️

Carphophis amoenus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Carphophis amoenus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

bluegoosecindy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 07:45 ΠΜ EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmei

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

womeninfishing

Micropterus salmoides - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briannalinette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 11:45 ΠΜ EST

Τόπος

Odenton, MD, USA (Google, OSM)
Piranga ludoviciana - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

yergo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 02:00 ΜΜ PST
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:23 ΠΜ EST
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:23 ΠΜ EST
Παγοβούτι - Photo (c) Liz Osborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liz Osborn
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Παγοβούτι (Gavia immer)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:24 ΠΜ EST
Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Mario Finkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Finkel
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:34 ΠΜ EST
Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Mario Finkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Finkel
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:37 ΠΜ EST
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:41 ΠΜ EST
Χιονόπαπια - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:42 ΠΜ EST
Χιονόπαπια - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:00 ΠΜ EST
Aythya americana - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Aythya americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:29 ΠΜ EST
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:32 ΠΜ EST
Aythya americana - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Aythya americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:37 ΠΜ EST
Aythya collaris - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:37 ΠΜ EST
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:37 ΠΜ EST
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:35 ΠΜ EST
Bucephala albeola - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:35 ΠΜ EST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

beetcavy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:28 ΜΜ EST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhanse4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Annapolis (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

bev435

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:48 ΠΜ EDT
Ραβδωτή Πάρουλα - Photo (c) Andrew C, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη billhubick: Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 277929