Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 01:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Link to confirmed observations nearby: https://www.inaturalist.org/observations/180822630 and https://www.inaturalist.org/observations/167099765

At first glance, these California Groundcones look like pine cones. These (decomposing/falling apart) parasitic groundcones were about 2 inches tall, possibly growing over roots of Manzanita and Chamise shrubs in a Monterey Pine forest.

California Groundcone (Kopsiopsis strobilacea) formally called Boschniakia strobilacea. Native, perennial, parasitic plant in the Broomrape (Orobanchaceae) family that grows 1-3 dm (4-12 inches tall). It is native to California and southern Oregon, where it grows in chaparral or on wooded slopes. It is parasitic on Manzanitas (Arctostaphylos) and Madrones, which it parasitizes by penetrating their roots to tap nutrients. Stems are erect and simple. It has no leaves. The inflorescence is spike-like, generally reddish-brown to brownish-purple. Bracts are densely overlapping. Flowers emerge from between the overlapping bracts.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=93802

There are 4 observations in Monterey County as of 7/9/23 on Calflora: https://www.calflora.org/entry/observ.html?track=m#srch=t&lpcli=t&taxon=Kopsiopsis+strobilacea&chk=t&cch=t&cnabh=t&inat=r&cc=MNT

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 223-224.

Oregon Flora https://oregonflora.org/taxa/index.php?taxon=5890
(good photos of the plant)

(The) Monterey Pine Forest: Coastal California's Living Legacy, 2nd. ed, The Monterey Pine Forest Watch, 2018. (excellent book).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Spotted nearby an observation of Fritillaria biflora (see Calflora), though it appears the owner of the property mowed it down. Hopefully the bulb survived.
You can see some faint mottling on the dried tepals, which is why I'm calling this affinis and not biflora.
There were three individuals in this spot. I've obscured the exact location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanocitta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Less sure on this one but was noticeably lighter than nearby california sea lions

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwwebb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:56 ΠΜ EST

Περιγραφή

One of several specimens found on underside of log in moist environment. Photo #1 taken on site with flash fill. Photo #2 taken through microscope, about 4 hours after capture under poor light conditions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stazandgazer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 12:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreadhorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 02:28 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donroberson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeebo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:02 ΠΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipitergentilis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 08:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_flores

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetleinahaystack

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015 03:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeycerw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipitergentilis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 09:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

TUDU x GRSC/LESC. Couldn't find that option on Inat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerthebugcatcher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmlifelist

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mi2camatt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

cliveh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 11:30 ΠΜ EST

Περιγραφή

Unusual coloration - variation or some mixing with dog genes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 09:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Synchita parvula) Kuhns Ridge Road, Indian Springs WMA, Washington County, Maryland. June 21, 2019. At UV light. About 2mm in length. https://bugguide.net/node/view/1772346

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

More beech with than without

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 01:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Fallston, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Specimen #1746

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmoore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 05:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Thanks to V. Belov and Boris Bueche at BugGuide.net for the ID: https://bugguide.net/node/view/2060934

New species and genus for MBP!

Rock Creek Stream Valley Park, S. of Twinbrook Parkway x Veirs Mill Road, Rockville, Montg. Co., Maryland; Kensington quad

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

brady_obrien

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist2

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronwertz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debmallory

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Σωστή Φάλαινα (Eubalaena glacialis)

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Identified as female whale #2503 - Boomerang.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Σωστή Φάλαινα (Eubalaena glacialis)

Παρατηρητής

kylegardiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Hillstar Nature Pelagic 12-29-2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 09:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Epiblema glaseri) North Tara Road, Dorchester County, Maryland. August 7, 2019. At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 06:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

host Mitella diphylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Redland, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a picture of a Podabrus appendiculatus at Rock Creek Regional Park in Rockville, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimsyelf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecovore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 01:49 ΜΜ EST

Τόπος

Greenbelt, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 08:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ZD-223

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Bethesda, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ZD-174

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 05:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On morning glory. This observation is for the yellow spots. The observation for the gall is here: https://www.inaturalist.org/observations/133416437

Ετικέτες

llf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 07:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Ipomoea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 11:51 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Asclepias syriaca

Ετικέτες

llf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:35 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwwebb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

5.5 mm excluding cerci.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwwebb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:46 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found in moist leaf litter on edge of expansive wetland/swamp. Photo 2 shows flagellum with 11-12 articles (exact count difficult to determine). Body length of 7 mm. excluding uropods (Photo 3). Keyed out using Shultz, J.W., "A guide to the identification of the terrestrial Isopoda of Maryland, U.S.A. (Crustacea)", ZooKeys 801: 207–228 (2018).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

on rock
UV+ orange
K+ yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 03:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Eriophyinae on a poplar leaf at the Governor Bridge Natural Area in Bowie, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickc

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern Box Turtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:56 ΜΜ EDT

Τόπος

Wye Mills, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Bethesda, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ZD-183

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:56 ΠΜ EST

Περιγραφή

have never seen a critter like this before

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmoore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks to Chris Angell at BugGuide.net for the ID: https://bugguide.net/node/view/2297252#3690418

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 10:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Onichodon downiei) Indian Springs WMA, Kuhns Ridge Road, Washington County, Maryland. June 30, 2023. At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 06:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickdennyphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Linear mines

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkilmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 09:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(Phloiotrya sp.) Indian Springs WMA, Kuhns Ridge Road, Washington County, Maryland. June 30, 2023. At UV light. About 8mm in length. https://bugguide.net/node/view/2315105#3705127

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 03:29 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vargas127

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 01:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Viburnum acerifolium

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

bibio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 02:41 ΜΜ EST

Τόπος

Catonsville (Google, OSM)

Περιγραφή

looks like this guy's someone's pet or a racing pigeon :) hope he got back home safely

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeycerw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 10:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisammayo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stazandgazer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carriestaples

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 06:20 ΠΜ EDT

Τόπος

Columbia, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Perryville, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leafminer in common hackberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Common Greenshank (Tringa nebularia) (in foreground of 2nd photo). 1 Common Greenshank (with the greenish legs) and 6 Greater Yellowlegs were foraging together in Twin Ponds (a vernal pool) at corner of Border Rd. and Addington Rd. in Fort Ord National Monument (no car access). Link to Greater Yellowlegs observation: https://www.inaturalist.org/observations/188944663

Irene's Ebird Checklist # S153118843 that includes this Common Greenshank (Tringa nebularia) : https://ebird.org/checklist/S153118843

Write-up about this Common Greenshank sighting in Don Roberson's quarterly Monterey County Highlights: 2023 (Rare Bird Sightings in Monterey County) Fall-Winter (October-December) newletter, 2023: (link pending)

Common Greenshank (Tringa nebularia) is large shorebird that is "common in Europe and Asia. There, it seems to fill the same niche as the Greater Yellowlegs in the U.S.; it is not too different in appearance, and it even sounds similar. Common Greenshanks show up in small numbers on the Alaskan islands, mostly during spring migration. It is a fairly large sandpiper, 30.5 cm (12 inches) long, similar to Greater Yellowlegs in size and shape, but tends to be grayer and less sharply marked, with green legs. In flight, it shows white triangle extending up back. "

Audubon Guide to North American Birds https://www.audubon.org/field-guide/bird/common-greenshank

Common Greenshank is a "large wader with a slightly upturned bill. Note overall grayish plumage with white belly and greenish legs. In flight, appears dark above with a broad white stripe up the middle of the back. Slightly larger and lankier than Common Redshank. Usually seen as singles or small groups. Listen for mellow “tewtewtew.” Feeds mainly by striding in water, picking and sweeping with its bill. Breeds across northern Europe and Asia; migrants and wintering birds in Africa, southern Asia and Australia occur in varied wetland habitats."

Ebird with species description, range map and sound recordings: https://ebird.org/species/comgre/

Xeno-canto Bird songs, sound recordings, and species range map: https://xeno-canto.org/species/Tringa-nebularia

National Geographic Field Guide to the Birds of North America, ed. Jon L. Dunn, 7th ed., 2017 (species not listed)

Monterey Birds, Don Roberson, 2nd ed. 2002, sponsored by Monterey Peninsula Audubon Society (species not listed)

Merlin Bird ID (great app available for Iphones) by The Cornell Lab (Bird ID help for 8,500+ species) https://merlin.allaboutbirds.org/

Comprehensive Feather I.D. tools and more: https://foundfeathers.org/resources/

Found Feathers (Worldwide): https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php

The Cornell Lab (Birds in U.S. and Canada) https://www.allaboutbirds.org/guide/ (enter common name)(this species not listed)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lurkershadow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 09:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Has an odd upturned tail.

Ετικέτες