Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:50 PM NZST
Disseminati - Photo (c) geliz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Τμήμα Disseminati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entoandrew

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:06 AM MDT

Περιγραφή

In heavily irrigated Kentucky Bluegrass turf. Although this is a high maintenance yard, there has been minimal nitrogen added this year compared to the past. Some of the turf in the area is new sod and much of the lawn is recovering from construction stress. I am unsure about irrigation settings but new sod might be getting extra water, meaning more moisture on the leaf surface overnight and into the morning. Fairly shaded area from a large Cottonwood.

Laetisaria fuciformis - Photo (c) reinderw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Laetisaria fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

drreddragon

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 10:41 PM EDT
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjosieg

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:31 AM NZST

Περιγραφή

On decomposing willow leaved hakea log

Favolaschia calocera - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Favolaschia calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:40 PM NZST
Ramariopsis - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Γένος Ramariopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:50 PM NZST
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:07 PM NZST

Τόπος

Mahoe Reserve (Google, OSM)
Ileodictyon cibarium - Photo (c) k_fordyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Ileodictyon cibarium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:49 PM NZST
Coprinopsis lagopus - Photo (c) ConwaySuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Coprinopsis lagopus, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:47 PM NZST

Περιγραφή

On old bark pile.

Leratiomyces ceres - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:24 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Zosterops lateralis lateralis - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Zosterops lateralis ssp. lateralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:29 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Porcellio scaber - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Porcellio scaber, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αστεροειδή Υποοικογένεια Asteroideae

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:30 AM NZST
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:24 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύγες Οικογένεια Muscidae

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:25 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Ramon(Ray) Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:55 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Pinus radiata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Pinus radiata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:49 AM NZST
Cortaderia - Photo (c) kanegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Γένος Cortaderia, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οικόσιτη Κότα Gallus gallus var. domesticus

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:42 AM NZST
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) 4028mdk09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:53 AM NZST
Acacia longifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Acacia longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:53 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Impatiens sodenii - Photo (c) leithallb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Impatiens sodenii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:58 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Κίτρος - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:27 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Pinus radiata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Pinus radiata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:24 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Acacia longifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Acacia longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:30 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Favolaschia calocera - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Favolaschia calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Τζιτζίκια Οικογένεια Cicadidae

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 12:24 PM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Τζιτζίκια - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 12:04 PM NZST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:49 AM NZST
Impatiens sodenii - Photo (c) leithallb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Impatiens sodenii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:43 AM NZST
Musa - Photo (c) rewood1221, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Γένος Musa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οικόσιτη Κότα Gallus gallus var. domesticus

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:47 AM NZST
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) 4028mdk09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πτηνά Ομοταξία Aves

Παρατηρητής

keith_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:46 AM NZST
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) 4028mdk09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

akonga

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:34 AM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Favolaschia calocera - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bevan: Favolaschia calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 724