Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestone_far

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 03:17 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

theylooklikeus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 02:47 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foreverfungi

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 11:00 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kerynmc

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 11:41 AM NZST

Περιγραφή

Love this fluffy fungi growing on a slope above a stream. Sorry didn't capture underneath to see its gills

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelopegillette

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:05 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bevan

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 12:58 PM NZST

Περιγραφή

growing with oak on the edge of a wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 11:38 AM NZST

Περιγραφή

Up to about 15 mm across. Growing in and on an old beech tree stump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heymilly

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 04:40 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019

Περιγραφή

Oakley Creek Walkway. On a swamp maire (planted by the creek). Plenty of signs of larval development on the plant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 11:29 AM NZDT

Περιγραφή

Brightly coloured fly. 2mm excluding antennae.

Not much of a flyer, I found it in the garden and I didn't have a container to put it in, I got it on my hand and It let me carry it all the way back to the house.

Also, it looks like it has Song Thrush eggs for eyes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 10:52 AM NZDT

Περιγραφή

Clavulina subrugosa???

Emergent from clay banks in senescent rawirinui (Kunzea robusta) forest bordering track.

Fruiting bodies tubular, simple (not branched) up to 30 mm long, creamy white to white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jacqui4

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 12:04 PM NZST

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Waiata Reserve