Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kritten426

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:53 AM EDT
Morchellaceae - Photo (c) Leo Papandreou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Οικογένεια Morchellaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 11:24 AM EDT

Τόπος

Cheshire, MA, USA (Google, OSM)
Pucciniales - Photo (c) Tim N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Τάξη Pucciniales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μυκητόζωα Συνομοταξία Mycetozoa

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:26 AM EDT
Μυκητόζωα - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bizarre purple fungus on rotting wood in a rich maple forest

Chromelosporiopsis coerulescens - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Chromelosporiopsis coerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Άνουρα Τάξη Anura

Παρατηρητής

anniew75

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

murray155

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:01 AM EDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2012

Ετικέτες

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilmang

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:28 AM EDT
Philomycus togatus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Philomycus togatus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernal3

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:05 PM EDT

Τόπος

Leverett, MA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

56* F cloudy. In moist coniferous woodland by stream. On old log.

Philomycus togatus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Philomycus togatus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

krusteika

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:54 AM EDT
Philomycus togatus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Philomycus togatus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dmwilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:43 AM EDT
Megapallifera mutabilis - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Megapallifera mutabilis, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

geragotelis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:26 PM EDT
Megapallifera mutabilis - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Megapallifera mutabilis, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:16 PM EDT
Megapallifera mutabilis - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Megapallifera mutabilis, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soldierz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:34 PM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

msprague

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:24 AM UTC
Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

richardmonteverdense

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 12:18 PM EDT
Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

si_citizenscience

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 06:30 AM PDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hagfish

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:03 AM +04
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

alorenz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 08:23 AM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

alorenz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 08:09 AM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

alorenz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 08:06 AM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

alorenz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 08:06 AM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

mikenamanda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 12:35 PM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

mikenamanda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 12:35 PM EDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

ctiemann16

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 08:40 AM EDT

Τόπος

Marina Road, Unity (Google, OSM)
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

avadow

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 08:22 AM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

swanson166

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 07:43 AM EDT
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων Γένος Arion

Παρατηρητής

myrodrig

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 04:15 PM EDT
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jdwillson

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 09:12 PM CDT
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 04:04 PM EDT
Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkshirenaturalist: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27392