Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mmulqueen

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:46 PM EDT

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 08:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 07:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 07:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 02:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 04:09 PM EDT

Περιγραφή

On Elmus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 07:03 PM EDT

Περιγραφή

On Ulmus possibly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 11:11 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 04:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 01:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 06:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 08:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 11:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 11:57 AM EDT

Περιγραφή

Found in what I would have thought a large puddle in what looked like a staging area for construction equipment or roadside utility vehicles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 07:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 06:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 01:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 07:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ Canis latrans

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 12:20 PM EDT

Περιγραφή

There's a good story to this coyote.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 02:55 PM EDT

Περιγραφή

Mom and the surviving chick.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amyduque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 04:56 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χιονόγλαυκα Bubo scandiacus

Παρατηρητής

sebeckett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2017 08:23 AM EST

Περιγραφή

At end of causeway

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

minaturalist11

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 04:24 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βανέσα Του Κάρδου Vanessa cardui

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 02:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

20mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bocfish

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 10:41 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 07:19 PM HKT

Περιγραφή

Found it inside an old tire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2016 11:56 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

adelinehii

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 10:24 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ekmoody

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014 08:20 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2015 11:14 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiakomesu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 10:28 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianlee

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2012

Περιγραφή

Blue Slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

douglasbete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 10:02 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 06:59 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 06:12 PM IDT

Τόπος

Coorg (Google, OSM)

Περιγραφή

Snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 11:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

josecastro10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2016 06:46 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vespadelus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015 08:35 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vespadelus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015 10:43 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2014 07:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arama

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 12:33 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

catta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamanthus

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2016 11:18 AM AEST

Περιγραφή

Entoloma hochstetteri

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sarahkinsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2015 03:09 PM EST

Περιγραφή

iNaturalists!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2016 04:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015

Περιγραφή

I was amazed by the camouflage to look like the end of a broken stick. When I first saw it land from a distance, I had a hard time finding it upon closer examination of the area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james5

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016 12:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2016

Περιγραφή

One leaf-veined slug on a Mahoe, Whitey wood trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2014 10:15 AM PDT

Τόπος

Astoria Waterfront (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2016

Τόπος

Trotter's Gorge (Google, OSM)

Περιγραφή

Note: the poor thing has a gorse or nettle thorn stuck squarely between its eyes (shot 4).

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2014 11:37 PM NZDT

Περιγραφή

Juvenile?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

angelasimpson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2015

Τόπος

banks peninsula (Google, OSM)

Περιγραφή

found on ground at omahu bush. seemed to have a shell starting to grow...?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sifolinia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015 11:15 AM +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

carmelo_lopez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Περιγραφή

I think there is an error in the name of this species. It should be Helicostyla smaragdina (Reeve, 1842). H. smargadina is a wrong name, which has spread through some databases. EOL provides both names, Wikipedia too.
It is a green snail. The logic is that the scientific name is smaragdina (Similar to emerald). Smargadina not mean anything.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2007

Τόπος

Reunion Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

athryn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)