Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2013
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 04:04 ΜΜ -03
Blechnum chilense - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Blechnum chilense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021
Blechnum chilense - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Blechnum chilense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valebope

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 05:34 ΜΜ -02
Schizanthus litoralis humilis - Photo (c) Wayman Kong Gallardo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wayman Kong Gallardo
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Schizanthus litoralis var. humilis, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javichinga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 12:39 ΜΜ UTC
Schizanthus litoralis humilis - Photo (c) Wayman Kong Gallardo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wayman Kong Gallardo
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Schizanthus litoralis var. humilis, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 04:04 ΜΜ -03
Parablechnum chilense - Photo (c) John Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Brew
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Parablechnum chilense [inactive], Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021
Parablechnum chilense - Photo (c) John Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Brew
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Parablechnum chilense [inactive], Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια Η Στενόφυλλος (Araucaria angustifolia)

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 07:44 ΠΜ -03
Αραουκάρια Η Στενόφυλλος - Photo (c) crisss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Αραουκάρια Η Στενόφυλλος (Araucaria angustifolia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:24 ΜΜ -04
Griselinia jodinifolia - Photo (c) Inao Vasquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Inao Vasquez
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Griselinia jodinifolia, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:35 ΠΜ -03
Haplopappus uncinatus - Photo (c) Renato Otárola O, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Renato Otárola O
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Haplopappus uncinatus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:36 ΜΜ -04
Σενέκιο - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Eriosyce aurata - Photo (c) Daniela Bertens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniela Bertens
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Eriosyce aurata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:47 ΠΜ -04
Ephedra chilensis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Ephedra chilensis, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:47 ΠΜ -04

Περιγραφή

En zonas rocosas

Chiropetalum berteroanum - Photo (c) javichinga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javichinga
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Chiropetalum berteroanum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:37 ΠΜ -04

Περιγραφή

Brotes narajo rojizos debido a su origen neotropical.

Kageneckia oblonga - Photo (c) Nelson Contardo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nelson Contardo
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Kageneckia oblonga, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sermovimiento

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:35 ΠΜ -03
Schizopetalon - Photo (c) Aina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aina
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Γένος Schizopetalon, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekkera_adventure

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:48 ΜΜ -03
Haplopappus uncinatus - Photo (c) Renato Otárola O, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Renato Otárola O
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Haplopappus uncinatus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

trekkera_adventure

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:24 ΜΜ -03

Περιγραφή

No lo sé , todavía en botones

Cristaria dissecta - Photo (c) Diego Almendras G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Almendras G.
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Cristaria dissecta, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Chagual


Ετικέτες

Puya chilensis - Photo (c) charif_tala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Puya chilensis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Daisy?


Ετικέτες

Eryngium paniculatum - Photo (c) Hederd Torres García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hederd Torres García
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Eryngium paniculatum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Purple flower


Ετικέτες

Cistanthe laxiflora - Photo (c) Eric Rojas Abarca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Rojas Abarca
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Cistanthe laxiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:00 ΜΜ -03
Calydorea xiphioides - Photo (c) Ixofijmogen Walage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ixofijmogen Walage
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Calydorea xiphioides, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:19 ΜΜ -03
Lobelia polyphylla - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Lobelia polyphylla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:20 ΜΜ -03
Myrceugenia correifolia - Photo (c) pau_miranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Myrceugenia correifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:21 ΜΜ -03
Azara celastrina - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Azara celastrina, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:30 ΜΜ -03
Ribes punctatum - Photo (c) mildred_ehrenfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mildred_ehrenfeld
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Ribes punctatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Daisy


Ετικέτες

Senecio planiflorus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Senecio planiflorus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrygilanthus_aphyllus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)
Baccharis sagittalis - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Baccharis sagittalis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_boldus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:07 ΠΜ -03
Senecio adenotrichius - Photo (c) Paloma Nuñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paloma Nuñez
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Senecio adenotrichius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:41 ΜΜ -04
Haplopappus chrysanthemifolius - Photo (c) Nodora L. Moyano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nodora L. Moyano
Η ταυτότητα του χρήστη benitorosende: Haplopappus chrysanthemifolius, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1364