Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantas_en_antesis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 02:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια Η Στενόφυλλος (Araucaria angustifolia)

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 07:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorconnollymoyls

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 06:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

dq_canario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 12:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sermovimiento

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:25 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_patinho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 04:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluephyte_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 09:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Daisy


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)

Παρατηρητής

dq_canario

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 12:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrygilanthus_aphyllus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 06:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

plantas_en_antesis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caprimulgido

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 01:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:02 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 05:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemu

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 05:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sausalsa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

m0relliana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:54 ΜΜ -03

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

miguel_patinho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 12:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Daisy


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014

Περιγραφή

Yellow daisy


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 10:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2014

Περιγραφή

Yellow daisy


Senecio?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 07:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:55 ΜΜ -04

Τόπος

Cantalao, La Reina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_andrea_dv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunobertin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 02:24 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 05:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sausalsa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:29 ΜΜ -03

Περιγραφή

creo que velutinus, no estoy seguro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azulill0

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

co5700

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχες (Φυλή Malveae)

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:15 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifalbornoz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekkera_adventure

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekkera_adventure

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgalleguillos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_boldus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estrellaecg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estrellaecg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 01:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianvanzulli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juampa_caceres

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

En Alto de las Vizcachas a 1.450~1.500 msnm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estrellaecg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianvanzulli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludovica_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 11:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 01:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geocristop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2009 11:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 03:01 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusexplorer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 04:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2012 07:26 ΜΜ +14

Περιγραφή

a la diferencia de P. coerulescens, la roseta no crece al ras del suelo (Meneses et al. 2015 El Parque Nacional Sajama y sus plantas)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florangel_cz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 12:00 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludovica_

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:20 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrespuiggros

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_knapton

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 09:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_knapton

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2004 03:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_knapton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2001 07:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natilu_

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:08 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja96

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:04 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 10:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 03:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

Helecho rizomatoso. Frondas principalmente reproductivas. Creciendo Entre rocas graníticas con suelo arenoso y sin materia orgánica, en el borde de fondo de una quebrada seca. San Gabriel, Cajón del Maipo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 03:34 ΜΜ HST

Περιγραφή

Helecho rizomatoso. Frondas principalmente reproductivas. Entre rocas graníticas en una quebrada seca. San Gabriel, Cajón del Maipo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 06:08 ΜΜ HST

Περιγραφή

Abundante en las orillas del estero.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_martinez_morales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 03:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Especie de helechos visto entre unas rocas en los alrededores a la cumbre del cerro Minillas, sobre los 2.400 msnm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2012 05:23 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2013 08:10 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 03:14 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 01:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rt_nxi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 02:06 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 04:55 ΜΜ -03