Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djcc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Stuck out on a foggy evening

Xylocopa tabaniformis orpifex - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Xylocopa tabaniformis ssp. orpifex, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jt2018

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:06 ΜΜ HST
Xylocopa tabaniformis orpifex - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Xylocopa tabaniformis ssp. orpifex, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:11 ΜΜ PST
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:43 ΜΜ PST
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

voleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:15 ΜΜ PST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:23 ΜΜ PST
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

voleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:48 ΜΜ PST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος
Feron gigas - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Feron gigas, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:03 ΠΜ PST

Τόπος

Albany, CA, USA (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:01 ΠΜ PST

Τόπος

Albany, CA, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Tropical Milkweed

Cycloneda sanguinea - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Cycloneda sanguinea, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffabbott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:47 ΠΜ PDT
Calligrapha tortuosa - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Calligrapha tortuosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbzooguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:30 ΜΜ PST
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophia83037

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:03 ΜΜ PST
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cganem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:51 ΜΜ PST
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniebeez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:50 ΜΜ PST
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lon melane

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:31 ΜΜ PST
Lon melane - Photo (c) Esaú Valdenegro-Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Esaú Valdenegro-Brito
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Lon melane, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lon melane

Παρατηρητής

anguy706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:22 ΠΜ PDT
Lon melane - Photo (c) Esaú Valdenegro-Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Esaú Valdenegro-Brito
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Lon melane, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catgarciaart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Garden in alameda

Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mombliss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:23 ΠΜ PST

Περιγραφή

Coast live oak

Amphibolips quercuspomiformis - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Amphibolips quercuspomiformis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:08 ΠΜ PST
Siphanta acuta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Siphanta acuta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:30 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stop4snakes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

Dude thinks he’s a salamander lol. Hiding under moist mossy logs- it’s cold out friend!

Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue_wild_ry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:22 ΜΜ PST
Halmus chalybeus - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Halmus chalybeus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

marcelllo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:45 ΜΜ PST
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bilgepump100

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:57 ΜΜ PST
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

advkitty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:35 ΜΜ PST
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bayareawalker: Anaxyrus boreas, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21247