Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clfarrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:41 ΠΜ PST

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On tanoak

Collected: 10-21-2023
Dissected: 10-24-2023
2 pupae preserved in 99.8% EtOH and stored in the freezer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nutguy58

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 05:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Πίκα (Ochotona princeps)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:19 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris)

Παρατηρητής

alliesmith4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:33 ΜΜ PDT

Τόπος

Saratoga, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on valley oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think this is a hybrid oak. Epling’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 03:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collected: 09-23-2023
Dissected: 10-01-2023
Field observation: https://www.inaturalist.org/observations/184627867
Preserved in EtOH for Cynipini Larval Sequencing Project

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 male emerged from an Andricus atrimentus sexgen gall on blue oak

Collection date: 04-16-2023
Emergence date: 04-21-2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 male emerged from these galls on canyon live oak:
https://www.inaturalist.org/observations/169671185

Collected: 06-25-2023
Emerged: 06-29-2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 female emerged from one of these galls on canyon live oak:
https://www.inaturalist.org/observations/169663938

Collected: 06-25-2023
Emerged: 07-16-2023

(Last 4 photos were taken on June 25 when the gall was still fresh)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agboola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:10 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 10:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not even sure if this is a chrysalis or an egg. 7-8 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewmc20

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 04:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Very cool plumage. First time photographing this species

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle-knoernschild

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023

Τόπος

Central Park (Google, OSM)

Περιγραφή

At the lily pads

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On blue oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On valley oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 06:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnaventi

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinayak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 01:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

kerstinfirmin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 06:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 07:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aceecee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 09:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filton18

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

I have never seen one standing before!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinayak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankseverson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 03:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

This is a Bufflehead x Common Goldeneye. Here’s a link to a video of it. https://youtu.be/MukgASk4hGc

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

pholroyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 02:11 ΜΜ PST

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ericalsf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 03:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ockertvs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 11:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

ronanlong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 02:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:13 ΜΜ PST

Τόπος

Alamo, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an oak tree in moss

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:21 ΜΜ PST

Τόπος

San Ramon, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what’s going on here, but it was beautiful and strange!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 08:48 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 12:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

keepingactive

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

sirlarus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:16 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mw52berg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

josharmo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

ross2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:39 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianehichwa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

adult and juv

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahfloyd_naturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcameron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:01 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrotpeople

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

josharmo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 05:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

@pleacoma was the only one successful at catching these. Super flighty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 02:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto818

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

We found it under a rock and we caught it and released for observational purposes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

After-hours permit graciously provided by the California Department of Fish and Wildlife.
The second picture presents a direct side-by-side comparison of E. californicalis and E. ocellea (3 individuals each; all observed at the same place and night) as I currently understand it. The main difference is the location of the dark line (marked by a red arrow in the top photos) within the surrounding white field. (Please, note though that there is no guarantee for this to work, and there seem to be counterexamples on BOLD.)
Based on this ID method, I have found E. californicalis only in one small area (Yolo Bypass) where others also have seen it. In contrast, E. ocellea is much more broadly distributed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

cath014

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:52 ΠΜ PDT

Τόπος

Davis, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustdevil

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 01:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crow

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geodani

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anchoviezz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayoung01

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Cozy!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Condor #726

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfeuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kliewer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Pt. Lobos, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

arcticory

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2012 10:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 09:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 04:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 12:47 ΜΜ HST

Τόπος

Cattail Ln (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022

Περιγραφή

Observed on a docent-led field trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrospheric

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 12:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_h1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carole_ambauen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 05:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichihuahua

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 04:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

So very cute. Crossing the road during the day. Body only about 2in

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bao_lei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 03:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph103

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:16 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 11:17 ΠΜ HST

Περιγραφή

Alpine rock skink (Oligosoma sp.) Unfortunately one of my favorite skinks is yet to be described so is not on here yet, but hopefully we will be able to name it over the next year or two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

joseph103

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 10:22 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

ryan_elliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 03:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 10:58 ΠΜ PST

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:40 ΠΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurdf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:14 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 06:00 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmcmurdo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:27 ΠΜ PST

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This tan striped White-throated Sparrow is one and only white throated sparrow wintering this year in my yard. The other sparrows are 20+ White-crowned, 8 Golden-crowned, 1 Lincoln's and 1 Aleutian sooty
Fox sparrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 08:56 ΠΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

filton18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

It's getting tough to move about the park without bumping into 1 or more groups of wild pigs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncullen

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncullen

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 01:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connieruth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 01:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Jack London State Historic Park