Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulubelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:05 PM CDT

Περιγραφή

Did not have the usual oniony scent to it.

Allium fraseri - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Allium fraseri, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldull9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:51 AM CST
Rumex crispus - Photo (c) NY State IPM Program  at Cornell University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redberri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:52 AM CST
Prunus caroliniana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Nonbinary-Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Prunus caroliniana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

eldull9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:52 AM CST
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_dwelle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:52 AM CST
Lonicera fragrantissima - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Guy Babineau
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Lonicera fragrantissima, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

kaleek8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:54 AM CST
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

ecologiststeve

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:52 AM CST
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laur_afrazier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:52 AM CST

Περιγραφή

In parking lot preserve

Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel056

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:51 AM CST
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracedeckard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:55 AM CST
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

redberri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:55 AM CST
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

laur_afrazier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:56 AM CST

Περιγραφή

Shell

Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skelly_paris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:56 AM CST
Holoverticata - Photo (c) Simon Verlynde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Verlynde
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Ανθυποτάξη Holoverticata, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο (Γένος Armadillidium)

Παρατηρητής

angel056

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:55 AM CST
Αρμαδιλλίδιο - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Αρμαδιλλίδιο (Γένος Armadillidium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

numberoneshrimpfan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:51 AM CST
Symphoricarpos orbiculatus - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Symphoricarpos orbiculatus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

numberoneshrimpfan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:53 AM CST
Ratibida columnifera - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Ratibida columnifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

numberoneshrimpfan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:54 AM CST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abb3ykate

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:56 AM CST
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

numberoneshrimpfan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:55 AM CST
Porcellionides - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Γένος Porcellionides, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

numberoneshrimpfan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:56 AM CST
Καλλιφορίδες - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cruzsylvia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:57 AM CST
Porcellionides - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Γένος Porcellionides, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odalys_thescientist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:54 AM CST
Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

redberri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:58 AM CST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callmekiwii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:04 AM CST
Symphoricarpos orbiculatus - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Symphoricarpos orbiculatus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracedeckard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:49 PM CST
Liquidambar styraciflua - Photo (c) Tony Alter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callmekiwii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:43 AM CST
Sapindus drummondii - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Travis
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Sapindus drummondii, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callmekiwii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:46 AM CST
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgesims

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:29 PM CST
Lamium amplexicaule - Photo (c) hchuang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hchuang
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 04:30 PM CST
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahparoski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 08:21 AM CST
Lupinus texensis - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη baxter-slye: Lupinus texensis, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23879