Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdmanry0821

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:02 AM CDT

Περιγραφή

501
Q3
Accessory Taxa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:55 AM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beansproutplant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 03:11 PM CDT

Περιγραφή

UNT - Ecology Lab - F - 2022 - Prairie Plant - Section 502

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 05:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:00 PM CDT

Τόπος

Telephone, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Referring to the parasite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas-reid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this little guy on the ground, this is the only photo I took.. If anyone has any idea of what species of bat it is let me know

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 10:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:24 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 1: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at the Lewisville Lake Environmental Learning Area (LLELA) by the platform (aka Bison Range), a prairie reconstruction site with regular prescribed burns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robwhylev

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 01:11 PM CDT

Περιγραφή

Pollinative Prairie East side of pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbaxter

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antdude

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:21 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:23 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:23 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neon_the_iguana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 09:24 PM UTC

Περιγραφή

Specimen #5 for Entomology Class. If necessary, a Background image (may look irrelevant) was used to establish GPS Coordinates of the location of the animal.

-I could be completely wrong, but I believe this is a Caddisfly since it has a case made up of sand grains and synthetic fibers. I don’t think this is a native species and may have come with the aquatic snails I ordered for my turtles. I am assuming it matured in the aquarium and made a shelter with some sand and carpet string. It then climbed a wall which you can see in the second picture. Remarkably strong and interesting case.

+I was completely wrong, but thank you for everyone's help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylapeebles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennaca_payne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 11:15 AM UTC

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjordan2018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022

Περιγραφή

(Reposted with rotated photos)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicspics

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 10:12 AM CST

Περιγραφή

White Rock lake, Reinhart branch
Photo 1:
Highly Unusual Flicker
I was taking shots of flickers eating chinese tallow berries. I didn't realize until processing that this guy was special. We get yellow-shafted versions here normally with an occasional rare sighting of the red-shafted version. This one had a very strange malar that had both red and black showing rather than one or the other.
Photo 2:
He Turned Out To Be An Intergrade
I ran the photos past a friend who is the ebird reviewer for Dallas county and he confirmed this was a Northern Flicker intergrade. Intergrade is when two different subspecies breed. Hybrid is when two different species breed. This bird has dna from both versions. Very rare. Just seeing a red-shafted one is uncommon, I've not found one yet.

Photo 3:
The View From The Back
The only shot I got from the back but clearly shows the red nape which is a yellow-shafted field mark. That red on the malar is a red-shafted field mark.

Photo 4:
I'll Probably Never See One Again
This turned out to be a very rare sighting and probably the only one I'll ever find. Beautiful yellow undertail and dark red malar. And after those chinese tallow berries like all the other birds.
Photo 5:
Finally Got The Other Side
I'm really glad I got a shot of the other side of the bird. It shows that malar was no fluke. On this side too it is a combination of red and black. Such a cool bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 04:22 PM CST

Περιγραφή

Day # 4 - ECRTMN Weekly "Let's Get Outside!" activity suggestion: Make at least one iNat observation every day.
Good or bad, this grass population is increasing in the open area between the yard fence and the stock tank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efahlmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:37 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:52 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Barn Owl Ridge at LLELA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhobson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 04:32 PM CDT

Περιγραφή

and Bradford pear Pyrus calleryana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:44 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgesims

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsuplick

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:39 AM CDT

Τόπος

Plano, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clay_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 07:36 AM CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:31 PM CDT

Περιγραφή

Always a lovely evening with iNat 'Mothlings'! Kicking off National Moth Week at Spring Creek Forest Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:31 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanmcq

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 04:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 04:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 05:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:25 PM CDT

Περιγραφή

Apologies for the poor image quality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 10:01 AM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:58 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 on the final day! Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at Doe Branch Park on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgoralczyk1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:19 AM PDT

Περιγραφή

UNT - LMCS - PB - June2021 - Q2 - accessory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:19 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pores in the middle. Could be T. holzingeri…but the pores are a little on the ovate side with wider margins. T. holzingeri has longer pores in the middle, like this http://www.inaturalist.org/observations/79195491. @kimberlietx I found this one on the newer prairie restoration plot at LLELA, which was burned in the fall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:33 AM CDT

Περιγραφή

Residential drainage run-off. City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail that is adjacent to old field pasture with some prairie remnant patches in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemom

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:58 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a deep-sand prairie remnant on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:34 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 1: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at the Lewisville Lake Environmental Learning Area (LLELA).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:38 PM CDT

Περιγραφή

Soooo many Triodanis observations. They are prizes for @Kimberlietx, who challenged me to find like 100 species. LOL. City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:01 PM CDT

Περιγραφή

Soooo many Triodanis observations. They are prizes for @Kimberlietx, who challenged me to find like 100 species. LOL. City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:45 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021: Dallas - Fort Worth (DFW) at LLELA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:44 PM CDT

Περιγραφή

On a blackjack oak. Probably not the right family... City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:36 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail through prairie habitat which transitions into cedar elm/hackberry forest on the banks of Lewisville Lake in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:25 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail through prairie habitat which transitions into cedar elm/hackberry forest on the banks of Lewisville Lake in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:06 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a deep-sand prairie remnant on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:27 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 04:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 03:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochlynmcclure

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 11:38 AM UTC

Περιγραφή

Spore print did not produce, found growing in dirt/mud

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew1258

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 04:02 PM CDT

Περιγραφή

Texas Winter Storm 2021 Plant & Pollinator Survey: https://www.wunderground.com/weather/us/tx/flower-mound/KTXFLOWE160

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Dichondra carolinensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel_p_ashman

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 07:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

iliannavasquez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 02:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iliannavasquez

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochlynmcclure

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 03:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenat

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 10:02 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:10 PM CDT

Περιγραφή

On Honey Locust. South Paloma Creek Subdivision Creekside trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 03:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:54 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:29 PM CST

Περιγραφή

Pollinative Prairie East side of pond on rocky slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

V-shaped parietal tooth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:28 PM CST

Περιγραφή

Understory south side of Admin by tree 37

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 03:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eivester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:29 PM UTC

Τόπος

Discovery Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acoffield

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 02:58 PM CST