Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robwhylev

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 01:11 PM CDT

Περιγραφή

Pollinative Prairie East side of pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbaxter

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antdude

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:21 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:23 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:23 PM CST

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neon_the_iguana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 09:24 PM UTC

Περιγραφή

Specimen #5 for Entomology Class. If necessary, a Background image (may look irrelevant) was used to establish GPS Coordinates of the location of the animal.

-I could be completely wrong, but I believe this is a Caddisfly since it has a case made up of sand grains and synthetic fibers. I don’t think this is a native species and may have come with the aquatic snails I ordered for my turtles. I am assuming it matured in the aquarium and made a shelter with some sand and carpet string. It then climbed a wall which you can see in the second picture. Remarkably strong and interesting case.

+I was completely wrong, but thank you for everyone's help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylapeebles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennaca_payne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 11:15 AM UTC

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjordan2018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022

Περιγραφή

(Reposted with rotated photos)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicspics

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 10:12 AM CST

Περιγραφή

White Rock lake, Reinhart branch
Photo 1:
Highly Unusual Flicker
I was taking shots of flickers eating chinese tallow berries. I didn't realize until processing that this guy was special. We get yellow-shafted versions here normally with an occasional rare sighting of the red-shafted version. This one had a very strange malar that had both red and black showing rather than one or the other.
Photo 2:
He Turned Out To Be An Intergrade
I ran the photos past a friend who is the ebird reviewer for Dallas county and he confirmed this was a Northern Flicker intergrade. Intergrade is when two different subspecies breed. Hybrid is when two different species breed. This bird has dna from both versions. Very rare. Just seeing a red-shafted one is uncommon, I've not found one yet.

Photo 3:
The View From The Back
The only shot I got from the back but clearly shows the red nape which is a yellow-shafted field mark. That red on the malar is a red-shafted field mark.

Photo 4:
I'll Probably Never See One Again
This turned out to be a very rare sighting and probably the only one I'll ever find. Beautiful yellow undertail and dark red malar. And after those chinese tallow berries like all the other birds.
Photo 5:
Finally Got The Other Side
I'm really glad I got a shot of the other side of the bird. It shows that malar was no fluke. On this side too it is a combination of red and black. Such a cool bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 04:22 PM CST

Περιγραφή

Day # 4 - ECRTMN Weekly "Let's Get Outside!" activity suggestion: Make at least one iNat observation every day.
Good or bad, this grass population is increasing in the open area between the yard fence and the stock tank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efahlmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:37 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:52 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Barn Owl Ridge at LLELA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhobson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 04:32 PM CDT

Περιγραφή

and Bradford pear Pyrus calleryana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:44 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgesims

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsuplick

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:39 AM CDT

Τόπος

Plano, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clay_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 07:36 AM CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:31 PM CDT

Περιγραφή

Always a lovely evening with iNat 'Mothlings'! Kicking off National Moth Week at Spring Creek Forest Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:31 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanmcq

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 04:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 04:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 05:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:25 PM CDT

Περιγραφή

Apologies for the poor image quality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 10:01 AM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:58 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 on the final day! Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at Doe Branch Park on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgoralczyk1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:19 AM PDT

Περιγραφή

UNT - LMCS - PB - June2021 - Q2 - accessory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:19 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pores in the middle. Could be T. holzingeri…but the pores are a little on the ovate side with wider margins. T. holzingeri has longer pores in the middle, like this http://www.inaturalist.org/observations/79195491. @kimberlietx I found this one on the newer prairie restoration plot at LLELA, which was burned in the fall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:33 AM CDT

Περιγραφή

Residential drainage run-off. City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail that is adjacent to old field pasture with some prairie remnant patches in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemom

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:58 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a deep-sand prairie remnant on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:34 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 1: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at the Lewisville Lake Environmental Learning Area (LLELA).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:38 PM CDT

Περιγραφή

Soooo many Triodanis observations. They are prizes for @Kimberlietx, who challenged me to find like 100 species. LOL. City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:01 PM CDT

Περιγραφή

Soooo many Triodanis observations. They are prizes for @Kimberlietx, who challenged me to find like 100 species. LOL. City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:45 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021: Dallas - Fort Worth (DFW) at LLELA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:44 PM CDT

Περιγραφή

On a blackjack oak. Probably not the right family... City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:36 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail through prairie habitat which transitions into cedar elm/hackberry forest on the banks of Lewisville Lake in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:25 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 3: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing a residential trail through prairie habitat which transitions into cedar elm/hackberry forest on the banks of Lewisville Lake in Denton County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:06 AM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2021 Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a deep-sand prairie remnant on Lewisville Lake (Denton County, TX)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:27 PM CDT

Περιγραφή

City Nature Challenge Day 2: Dallas - Fort Worth (DFW). Observing at a residential retention pond with a wooded trail that is adjacent to the Hickory Creek Arm of Lewisville Lake in Denton County, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 04:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 03:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochlynmcclure

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 11:38 AM UTC

Περιγραφή

Spore print did not produce, found growing in dirt/mud

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew1258

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 04:02 PM CDT

Περιγραφή

Texas Winter Storm 2021 Plant & Pollinator Survey: https://www.wunderground.com/weather/us/tx/flower-mound/KTXFLOWE160

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Dichondra carolinensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel_p_ashman

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 07:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

iliannavasquez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 02:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iliannavasquez

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochlynmcclure

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 03:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenat

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 10:02 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:10 PM CDT

Περιγραφή

On Honey Locust. South Paloma Creek Subdivision Creekside trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 03:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:54 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:29 PM CST

Περιγραφή

Pollinative Prairie East side of pond on rocky slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

V-shaped parietal tooth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:28 PM CST

Περιγραφή

Understory south side of Admin by tree 37

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 03:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eivester

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:29 PM UTC

Τόπος

Discovery Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acoffield

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 02:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acoffield

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 01:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leffman1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 01:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 12:31 PM CDT

Περιγραφή

On milkweed at Pollinative Prairie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 03:22 PM CST

Τόπος

Denton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020

Περιγραφή

Prickly Lettuce (Lactuca serriola)

6 June 2020
Pecan Creek Pollinative Prairie
Discovery Park, University of North Texas
Denton, Denton County, Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ophiomachos (Γένος Gryllus)

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 12:56 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 02:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 09:45 AM CDT

Περιγραφή

White Rock lake, Sunset bay water off shores of Winfrey Point
Photo story
Photo 1:
Watch This!
Shelby put on a show for me. I spotted her by herself in an area I'd not seen her before. She was in the process of taking an elaborate bath. She did not mind my taking photos as she did so. She started out by ruffling all her feathers until she looked very fluffy.
Photo 2:
Bathing Beauty
She dunked her head underwater then shook water drops off the wingtips. With an eye on me to be sure I was watching.
Photo 3:
Belly Flop!
She raised up and did a belly flop back into the water with a loud sploosh sound.
Photo 4:
Shaking My Tail Feathers
She shook her tail feathers vigorously sending water high in the air behind her.
Photo 5:
Airing Out The Armpits
Its very important to remember your armpits when bathing.
Photo 6:
Wing Slaps On The Water
I am not sure why slapping the wings on the water is a part of a duck's bath but they all do it. Sends water drops high in the air and makes a loud sound.
Photo 7:
My Spin Cycle
All ducks & geese do this move too while bathing. It seems to wring the water off the head and neck. I call it the spin cycle.
Photo 8:
Wing Stretch
Next step is to stretch out your wings while you puff out your chest.
Photo 9:
Catching Air Lift
A few wing flaps done slowly to dry your wings can result in catching a bit of air lift. It was so nice to finally get a look at those beautiful wings.
Photo 10:
Do A Little Log Dance
Time to jump on the log & do a little dance.
Photo 11:
Jump Back In The Water
I thought she was done but Shelby jumped back in the water.
Photo 12:
Getting Ready To Jump
Right after jumping in the water, Shelby changed her mind. She turned around to jump back on the log. First she raised her wings to get lift.
Photo 13:
Lift Wings High
She lifted her wings all the way up and back to their fullest extent.
Photo 14:
Up On My Toes
While her wings were up and back, Shelby stood tall on her tippy toes in order to jump back on the log.
Photo 15:
Alley Oop!
One big hop and she was back on the log.
Photo 16:
Whoops, Missed A Spot
As soon as she got up on the log, she seemed to notice something amiss on her tummy.
Photo 17:
Tuck That Feather Back In Place
Shelby carefully adjusted whatever it was that was out of place.
Photo 18:
Fluffing Out My Back Feathers
Kind of like the comb out after a shampoo.
Photo 19:
Here Comes The Final Wing Flap
Most water birds end a bath with a big wing flap. Shelby is no exception. After bathing and preening, she began the process of that big wing flap finale. She stood up on her toes and began to raise her wings.
Photo 20:
Flap Forward
First you flap your wings forward while standing on your tippy toes.
Photo 21:
Flap Backwards
Then you flap your wings all the way back and up while still on your tippy toes. This was an awesome look at those wings.
Photo 22:
Do A Little Jig
So funny. Shelby did a little dance on the log with her wings still up for the end of her performance.

Photo 23:
Aaaand I'm Done
Last shot I took. Shelby sat down and just sat there like a bump on a log. Show's over. Can't complain, the show was pretty spectacular.
Backstory on this duck can be found here: https://www.inaturalist.org/observations/57972100

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 04:26 PM CST

Τόπος

Aubrey, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@prairie_rambler here is the mystery grass again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 04:03 PM CST