Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjudd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 11:22 ΠΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coullio99

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:07 ΜΜ NZDT
Pteris tremula - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Pteris tremula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:07 ΠΜ NZDT
Asplenium oblongifolium - Photo (c) Barbara Parris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Parris
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium oblongifolium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingecologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:49 ΜΜ NZDT
Pellaea rotundifolia - Photo (c) Ian Armitage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Armitage
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Pellaea rotundifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:08 ΠΜ NZDT
Dicksonia squarrosa - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Dicksonia squarrosa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:16 ΠΜ NZDT
Microsorum pustulatum pustulatum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Microsorum pustulatum ssp. pustulatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:18 ΠΜ NZDT
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dan and Sharon
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:21 ΠΜ NZDT
Blechnum membranaceum - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Blechnum membranaceum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:22 ΠΜ NZDT
Leptopteris hymenophylloides - Photo (c) Bridgespotter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Leptopteris hymenophylloides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:26 ΠΜ NZDT
Adiantum cunninghamii - Photo (c) Brett Payne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brett Payne
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Adiantum cunninghamii, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:27 ΠΜ NZDT
Cyathea medullaris - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Cyathea medullaris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:32 ΠΜ NZDT
Asplenium oblongifolium - Photo (c) Barbara Parris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Parris
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium oblongifolium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:38 ΠΜ NZDT
Microsorum scandens - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Microsorum scandens, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:41 ΠΜ NZDT
Asplenium polyodon - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium polyodon, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:47 ΠΜ NZDT
Tmesipteris elongata - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Tmesipteris elongata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:29 ΠΜ NZDT
Tmesipteris lanceolata - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Tmesipteris lanceolata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:31 ΠΜ NZDT
Lomaria discolor - Photo (c) Chris Close, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Close
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Lomaria discolor, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:32 ΠΜ NZDT
Blechnum novae-zelandiae - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Blechnum novae-zelandiae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracenz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)
Cyathea smithii - Photo (c) nican45, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Cyathea smithii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:39 ΠΜ NZDT
Asplenium bulbiferum - Photo (c) pierre gros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium bulbiferum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:41 ΠΜ NZDT
Blechnum filiforme - Photo (c) David Hutchinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hutchinson
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Blechnum filiforme, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:45 ΠΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayeyoung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 07:29 ΜΜ NZDT
Polystichum vestitum - Photo (c) Bridgespotter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Polystichum vestitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayeyoung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Hypolepis millefolium - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Hypolepis millefolium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:26 ΜΜ NZDT
Lastreopsis hispida - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Lastreopsis hispida, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:35 ΜΜ NZDT
Pteris tremula - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Pteris tremula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

1062-7

Asplenium gracillimum - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Asplenium gracillimum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on bank under beech forest.

Notogrammitis billardierei - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Notogrammitis billardierei, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bateleur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:47 ΜΜ NZDT

Τόπος

Te Kuiti (Google, OSM)
Notogrammitis heterophylla - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Notogrammitis heterophylla, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bateleur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:31 ΜΜ NZDT

Τόπος

Pureora (Google, OSM)
Cranfillia fluviatilis - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη barbaraparris: Cranfillia fluviatilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 155132