Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistchu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonesm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 05:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomostrando

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 05:16 ΜΜ -05

Τόπος

22800, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raytsai

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Plants scattered as low epiphytes on rotting trunks under young kauri forest amongst Leucobryum javense and Metus conglomeratus. Some plants dead, many with leaf dieback. North facing. Thanks to Maureen Young for showing me this population.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefontes

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 09:14 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistchu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistchu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 03:51 ΜΜ CST

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2004

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimliu3382

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 02:29 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 11:34 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yueranic

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 11:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry240

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samb0

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:58 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_richardson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:47 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestmimi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2004 02:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:01 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Small fern with trunk on Quintinia seiberi bark spore in twin grooves linear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:06 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 11:59 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchoprieto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:45 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattychen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 12:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 10:47 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k80_lb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:44 ΜΜ GMT

Τόπος

Kent, England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emdestigter

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 10:08 ΠΜ AWST