Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

eli_bloom

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:16 PM EDT
Ligyrus gibbosus - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligyrus gibbosus, Ένα μέλος του Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelamarie21

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017

Περιγραφή

This plant was mostly green at the tip of its height while the rest of the bottom of the plant its leaves had browned. There was also some plants that looked similar to this one but didnt have the long browned leaves that made the majority of its height. Those plants mostly looked like a spikey bush. The leaves on the spikey bush were also mostly green some of the bushes had browned completely. There was also a long structure that shoot out of the plant. It looked like it could've had flowers if it was healthy and not browning.

Yucca treculiana - Photo (c) bybarra1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Yucca treculiana, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 09:07 AM CDT
Ceiba aesculifolia - Photo (c) Eugenio Padilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eugenio Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ceiba aesculifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklamers

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:22 AM UTC
Luffa aegyptiaca - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Luffa aegyptiaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahuetteman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 03:42 PM EDT

Περιγραφή

Shrub, no silver under leaf

Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronbrasher

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:42 AM HST
Ligustrum japonicum - Photo (c) 
KENPEI, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum japonicum, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdrinnen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 06:01 PM CDT
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cewilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 04:19 PM EDT
Ligustrum ovalifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum ovalifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redrange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 06:02 PM EDT
Ligustrum ovalifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum ovalifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinbuchholz1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 07:08 AM EDT
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 10:08 AM EDT
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

jnrachlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 10:24 AM EDT

Τόπος

Sawyer, MI, US (Google, OSM)
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

inats_2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:08 PM EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katesmela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:42 PM EDT
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

talaljabari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 07:14 PM UTC

Τόπος

Kingston (Google, OSM)
Ligustrum ovalifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum ovalifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 11:36 AM EDT

Τόπος

Lansing, NY, USA (Google, OSM)
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:07 PM EDT

Τόπος

Lansing, NY, USA (Google, OSM)
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

sylvioh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:47 PM EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

mauralinthicum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 05:57 PM EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

csolitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 04:50 PM EDT
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

yokai_liu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:18 PM EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryliddington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 04:07 PM EDT

Τόπος

Oxford (Google, OSM)
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logan234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 11:24 AM MDT

Τόπος

Kanab (Google, OSM)
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciaralyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 11:23 AM MDT
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasg15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 11:24 AM MDT
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciaralyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 11:23 AM MDT
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbatross

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 02:37 PM EDT

Περιγραφή

Located directly beside a pine tree. Thick.

Ligustrum ovalifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum ovalifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

moodyyehudi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 07:20 PM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelibers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020
Ligustrum japonicum - Photo (c) 
KENPEI, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη baldeagle: Ligustrum japonicum, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 74263