Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echrest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 09:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

curiousbynature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:30 PM EDT

Περιγραφή

?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

capperlabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

jludwick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwhite32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 04:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 10:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 04:40 PM SAST

Περιγραφή

Garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

vaibhavb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 03:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

shboop29

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 12:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

ken_mateik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 01:21 PM PST

Περιγραφή

another damn invasive "weed tree".

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

zroskoph

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

jschuster211

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

hjrplumb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 08:45 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

chloefrescas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 04:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

wakako_topanga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

findmeoutside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 01:29 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

mil3s

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

redbutterfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Found in my backyard

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

lazarus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 02:22 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

lazarus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 01:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 01:31 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

jessicawong1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

garnet1

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:54 PM PDT

Περιγραφή

Grew on their own, probably birds eating berries

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

lazarus

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 07:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

rainewing17

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:54 AM PDT

Τόπος

Escalon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

alex3158

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 04:09 PM PDT

Τόπος

Davis, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This tree is growing as a volunteer in my yard. Wanting to figure out what it is. It's about 10 feet tall now with a 1.25" diameter trunk at the base

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

tierrarounder

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

tierrarounder

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geonatura

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

mgsikes

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 05:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mattojeda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 02:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dhalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:01 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lswift

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanna18

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 08:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

zrrrk

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickboysen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:36 PM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

vreneedavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor329

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 8" across
Lots spines!
Austin Community College: Pinnacle Campus
ACC is selling a 9 acres property: building + land with many native flora...what a shame!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:36 PM MDT

Περιγραφή

Kill it with fire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherinelouisebacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:34 PM UTC

Τόπος

Denton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloria_sajuan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 07:13 PM CDT

Περιγραφή

It is approximately 35 inches tall; it has a very thin stem and bright-yellow flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

nachonova

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 07:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippytiger2u

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 06:09 PM EDT

Περιγραφή

The longest leaf I saw was about 1.2 inches long and roughly .5 inches in width. The first picture looks like a cluster if older corollas; some of which had a portion of their corolla turn a purple color.

Mature leaves tend to curl inwards a little.
I would estimate it to be 13 ft. In height. Most branches droop towards the ground or spread horizontally out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 03:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 06:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poopking8373

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 06:05 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

chamelea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 05:47 PM UTC

Τόπος

Vienna (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 03:43 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

em_bails

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 03:43 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:10 AM EST

Περιγραφή

4 raised veins on leaf underside, leaves opposite, gray lenticels on bark, no opaque border to leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chan_yan_hei_joyce_____3b02_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 01:06 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2015 12:18 PM CST

Περιγραφή

Here is some documentation on our champion (ugh) Ligustrum. Note the attempt at a composite panorama of this 60 ft tree (1st image); I can't even photograph the whole tree from any one angle. Note also the size of the trunk at the bottom of that panorama. These images were taken just before I began the long process of cutting parts of this tree down. It's now Jan. 2019 and I have about 1/2 of the tree lopped off and will be girdling the remainder later this year.
UPDATE: More of the story of the removal of this tree can be found here:
https://www.inaturalist.org/observations/32991205
https://www.inaturalist.org/observations/97649370
https://www.inaturalist.org/observations/119774360

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 09:13 AM CDT

Περιγραφή

This is the same champion (invasive) privet tree that I previously documented here:
https://www.inaturalist.org/observations/19821907
The present observation documents the next phase of tree removal that I started in late August. You will see how I took my chainsaw and girdled the right hand trunk at about 3 and 4 ft above ground (where it was easy to reach with the chainsaw). I have subsequently sprayed and poured almost two quarts of concentrated vinegar on the exposed cut surfaces to destroy the vascular tissue above and below the cut. Time will tell if I have succeeded in killing this half of the tree.
(Removing this entire tree in one operation is not an option due to some particulars of it location and the danger of such an effort to surrounding native trees and vegetation.)
UPDATE: More on the story of the removal of this tree can be found here:
https://www.inaturalist.org/observations/97649370
https://www.inaturalist.org/observations/119774360

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archymehitabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 12:16 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andingenvironmental

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tschulze

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:06 AM CDT

Τόπος

Frisco, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There was plenty of white snow-on-the-prairie around, but this was the only one I noticed with the purple-pink tint.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 04:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dherd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 03:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_mclemore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 02:54 PM CST

Περιγραφή

pulled from tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldeagle

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2013 10:42 AM CDT

Περιγραφή

Along side of Crystal Bend, at the base of the barbed-wire fence.