Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumpinjackflash96

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:29 ΜΜ AKDT

Τόπος

Coldfoot, AK, USA (Google, OSM)
Fomitopsis betulina - Photo (c) Bill MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 08:02 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Host: Picea mariana

Chrysomyxa woroninii - Photo (c) Matt Bowser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Bowser
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Chrysomyxa woroninii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phishouttawatta

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 08:47 ΠΜ AKDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlanbebout

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:31 ΜΜ AKDT
Fomitopsis - Photo (c) Christy Horsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christy Horsley
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Γένος Fomitopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

caiawatha

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 06:18 ΜΜ AKDT
Βεσπίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 02:56 ΜΜ AKDT
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:25 ΜΜ AKDT
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm77

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 12:45 ΜΜ AKDT

Τόπος

AK, US (Google, OSM)
Phellinus - Photo (c) meiline, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Γένος Phellinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:28 ΠΜ AKDT

Τόπος

Kenai, AK, USA (Google, OSM)
Thaleichthys pacificus - Photo (c) zoltshmack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Thaleichthys pacificus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

debby52784

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:34 ΜΜ AKDT
Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Streptopus amplexifolius, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάριξ (Γένος Larix)

Παρατηρητής

connor282

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:31 ΜΜ AKDT
Λάριξ - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pogo1022

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:49 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

About 2 inches long

Αρίων - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Αρίων (Υπογένος Arion)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:13 ΜΜ AKDT
Formica neorufibarbis - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Formica neorufibarbis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homara31

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:19 ΠΜ AKDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaskalisky

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:23 ΜΜ AKDT
Elasmostethus interstinctus - Photo (c) Bryan Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Smith
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Elasmostethus interstinctus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

aden_osborn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:57 ΜΜ AKDT
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aden_osborn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:32 ΜΜ AKDT
Fomitopsis - Photo (c) Christy Horsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christy Horsley
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Γένος Fomitopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbymartin632

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:46 ΠΜ AKDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbymartin632

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:47 ΠΜ AKDT
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbymartin632

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:48 ΠΜ AKDT
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbymartin632

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:04 ΜΜ AKDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

annieharms

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:11 ΜΜ AKDT

Τόπος

Tok, AK 99780, USA (Google, OSM)
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaypendragon

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:37 ΠΜ AKDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m597

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:52 ΜΜ AKDT
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m597

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:51 ΜΜ AKDT
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m597

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:50 ΜΜ AKDT
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m597

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:49 ΜΜ AKDT
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

brando111

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 03:17 ΜΜ AKDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotthoit

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 03:19 ΜΜ AKDT
Lithobates sylvaticus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jae_peg

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 07:35 ΜΜ AKDT
Elasmostethus interstinctus - Photo (c) Bryan Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Smith
Η ταυτότητα του χρήστη awenninger: Elasmostethus interstinctus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3864