Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάριξ (Γένος Larix)

Παρατηρητής

connor282

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:31 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallink

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:54 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiemer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:25 ΜΜ AKDT

Τόπος

Wasilla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastefanidis

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishbonesjones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 03:05 ΜΜ AKDT

Τόπος

Icy Strait, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 11:50 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swiseeagle

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016

Τόπος

Wrangell, AK, USA (Google, OSM)
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

mduran

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 12:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

loripetrauski

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:44 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Small fuzzy insect(?) egg sacs found on Salix bebbiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:03 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Gall fly affecting fireweed buds. First time I have seen this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021

Περιγραφή

On lilac bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shdhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:31 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:43 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:52 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwelko

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 04:54 ΜΜ AKST

Τόπος

Homer, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Both T alni ss and T occidentalis have been reported in Alaska... not sure which this is.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troydeclan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:08 ΜΜ AKDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 11:28 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:12 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:34 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 04:28 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

On a small paper birch sapling. My thumbnail (bottom) is 1.5 cm long for scale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:38 ΜΜ AKST

Περιγραφή

Host: Picea mariana

Reared specimen: https://www.inaturalist.org/observations/197495082

Galls found at the base of last year's growth (lateral and terminal twigs). Collected by pulling twigs away from the scales at their base.

Gall phenology not reliable as host was collected with a holiday tree permit and stored indoors for about a month.

Similar to this gall https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/diptera/nematocera/cecidomyiidae/cecidomyiinae/lasiopteridi/lasiopteridi-unplaced/piceacecis/piceacecis-abietiperda/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmoriarty

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:36 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:20 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:42 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:30 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 12:36 ΜΜ AKST

Περιγραφή

Gall? Or normal bud?

Same plant/area as this late summer observation https://www.inaturalist.org/observations/183040382

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:25 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:49 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktown

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:00 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

~6 inches from end to end

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neal_morrill

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 05:06 ΜΜ AKDT

Τόπος

AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 05:27 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augiekramer

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 09:12 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:04 ΜΜ AKDT

Τόπος

Stikine, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Flower gall?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2007 07:33 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctdecelle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:11 ΜΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

brownfieldbear

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 11:16 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Invasive toadflax in Alaska and a beetle that helps control its seed distribution.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 11:19 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:38 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:36 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mowhalen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:27 ΜΜ UTC

Περιγραφή

First photo shows hole dug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 05:08 ΜΜ AKDT

Τόπος

Kincaid Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:22 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2010 10:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Fairbanks, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcbulte

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2010 12:53 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:02 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Gall on willow stem? Cc @tepary. Rabdophaga rigidae, the willow beaked-gall midge?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 05:44 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sutton, AK, US (Google, OSM)
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 04:03 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found under loose bark layer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 04:54 ΜΜ AKDT

Τόπος

Kincaid Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:56 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:30 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Softish, not hard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:22 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Host: Chamaenerion angustifolium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 02:47 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mowhalen

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:04 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On Northern grass of Parnassus (Parnassia palustris)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:16 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Host: Chamaenerion latifolium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 04:09 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

With prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 12:40 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Curled leaf on populus. Larvae inside, silk remnant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:36 ΜΜ AKDT

Τόπος

Fishhook, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitic wasp on Dasineura gall
Gall host plant: Chamaenerion angustifolium

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:21 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Larva on underside of leaf of Salix pulchra infected with Melampsora epitea rust.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:14 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 10:40 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Sitting on the edge of a dog dish. Property is primarily old-growth white spruce and paper birch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:16 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Host: Achillea sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 06:05 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

On Saskatoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlkane

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:20 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Collected as a larva on toklat strawberries, reared to adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcojo94

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:05 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

alcojo94

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:02 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 12:15 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Leaf miner on Rosa acicularis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:02 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Wet day, tired looking wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

cedarleaf

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 10:41 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projectseawolf_sv

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 11:21 ΠΜ AKDT

Τόπος

Tok, AK 99780, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

aibiolady

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:37 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:58 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

I think!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:39 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013 02:33 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

A note to anyone editing data quality or annotations: This specimen was alive when collected, and the data given reflect the time and place when the insect was observed alive.

Please adhere to iNat’s guidelines and do not mark this observation as “captive” or “dead”, as this causes problems for researchers attempting to find species records.

iNat's definition of a "wild" observation explicitly includes "museum/herbarium specimens that are appropriately marked with date and location of original collection". The data given are the date and location of original capture, and as such, this observation should not be marked as captive. See #5 of the observation FAQ on the forum: https://www.inaturalist.org/pages/help#captive

The "dead" annotation should only be used if the organism was dead at the time of the observation. The question of insect specimen annotations has been had on the forums, and specimens which are dead in the photo but were alive at the time of capture should be annotated as "alive", not "dead". See here for discussion:
https://forum.inaturalist.org/t/annotate-dead-or-alive/17537

Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deacamp

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 05:05 ΜΜ AKDT

Τόπος

Dyea (Google, OSM)

Περιγραφή

Old Dyea townsite in the National Park Historic Site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahaberski

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 05:57 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallink

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:30 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrickershauser

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:43 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:54 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

On Populus tremuloides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:34 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

On Populus tremuloides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:58 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:24 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Small weevil found on rhubarb.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:59 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Observed on a strawberry flower in a small garden. Flower is 1” across. Dominant vegetation type in neighborhood is old growth white spruce and paper birch. In the hills north of Fairbanks, Alaska, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 10:39 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

On cottonwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:04 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:08 ΠΜ AKDT

Τόπος

Bethel, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danabrennan

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:50 ΠΜ AKDT

Τόπος

Willow, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:10 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Two individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:47 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Emerged from galls collected on 06/05/23

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogbandit

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:52 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:09 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Host: Picea glauca
See other photos for gall
Note that normal buds have developed into fresh spruce tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 05:33 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbeyalaska

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:55 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danabrennan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 08:49 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:47 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seshcity

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 08:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 03:06 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 04:42 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Very small Hippodamia, ~4mm. Found in very short alpine vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alaskaoutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:55 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Ladybird on Nootka lupine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toshibaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danabrennan

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 03:43 ΜΜ AKDT