Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018
Anas platyrhynchos × wyvilliana - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Anas platyrhynchos × wyvilliana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)

Παρατηρητής

taraseverns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:11 ΠΜ HST
Σαπινδώδη - Photo (c) kaylahoward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissimoninaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:39 ΜΜ HST
Pelagodoxa henryana - Photo (c) Hubert Szczygieł, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hubert Szczygieł
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Pelagodoxa henryana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahraths01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 07:33 ΠΜ HST
Copsychus malabaricus - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Copsychus malabaricus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flying_rhino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 04:14 ΜΜ HST
Paroaria coronata - Photo (c) Luiza L Mallmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luiza L Mallmann
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Paroaria coronata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flying_rhino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 04:20 ΜΜ HST
Estrilda astrild - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Estrilda astrild, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianfort

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:01 ΜΜ HST
Kalanchoe fedtschenkoi - Photo (c) Heidi Steenkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heidi Steenkamp
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Kalanchoe fedtschenkoi, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:15 ΠΜ HST
Eleusine indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Eleusine indica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slavicus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 10:12 ΠΜ HST
Clusia rosea - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Clusia rosea, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:09 ΠΜ HST
Heliconia caribaea - Photo (c) mikasa06, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikasa06
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Heliconia caribaea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:44 ΠΜ HST
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenchurch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:15 ΜΜ HST
Erigeron karvinskianus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Erigeron karvinskianus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bholland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Hibiscus arnottianus - Photo (c) Alice Pence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alice Pence
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Hibiscus arnottianus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awevans99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:06 ΠΜ HST
Sida fallax - Photo (c) Philip Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Sida fallax, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetahbre74

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:44 ΠΜ HST
Mimosa pudica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmirando22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:21 ΜΜ HST

Τόπος

Wailua (Google, OSM)
Hibiscus tiliaceus - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Hibiscus tiliaceus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetahbre74

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 10:19 ΠΜ HST
Spathoglottis plicata - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Spathoglottis plicata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:11 ΠΜ HST

Τόπος

Kaneohe (Google, OSM)
Clusia rosea - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Clusia rosea, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Της Χαβάης (Neomonachus schauinslandi)

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Joe’s photos.

Φώκια Της Χαβάης - Photo (c) Papahānaumokuākea Marine National Monument, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Φώκια Της Χαβάης (Neomonachus schauinslandi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atthebeach67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:30 ΜΜ HST

Περιγραφή

Plover appeared to be trying to scare off the Ruddy Turnstones!

Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eburnate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:21 ΠΜ HST

Τόπος

Lihue (Google, OSM)
Tremella fuciformis - Photo (c) Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, a source for mycological images., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Tremella fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetahbre74

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:18 ΠΜ HST
Pandanus tectorius - Photo (c) Ann kircher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ann kircher
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Pandanus tectorius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitsuneluvuh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:04 ΜΜ HST
Sarotherodon melanotheron - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Sarotherodon melanotheron, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kisced

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:24 ΠΜ HST

Τόπος

Kalihiwai, HI, USA (Google, OSM)
Nicotiana tabacum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Nicotiana tabacum, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλουμέρια (Γένος Plumeria)

Παρατηρητής

marinaliu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:43 ΠΜ HST
Πλουμέρια - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Πλουμέρια (Γένος Plumeria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:06 ΠΜ HST
Gardenia taitensis - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kathawk
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Gardenia taitensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:09 ΠΜ HST
Heliconia - Photo (c) Sattvika Ragoonanan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sattvika Ragoonanan
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:11 ΠΜ HST
Phyllanthus debilis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Phyllanthus debilis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahlene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:15 ΠΜ HST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfrohlich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:56 ΠΜ HST
Coleotichus blackburniae - Photo (c) Zach Pezzillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zach Pezzillo
Η ταυτότητα του χρήστη atp_synthaz3: Coleotichus blackburniae, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10508