Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesdwells1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

hiwa1959

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 09:26 ΠΜ HST

Περιγραφή

infecting dodonaea viscosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandraspringer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 11:33 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiedorosin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:10 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfisk

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:31 ΠΜ HST

Περιγραφή

An odd maile-scented fern with a deep purple coloration

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 11:44 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimirob1

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 03:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deajdraper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 05:35 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breadcoot

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:00 ΜΜ HST

Περιγραφή

Growing on a rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:46 ΜΜ AST

Τόπος

Anguilla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldas

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:13 ΜΜ HST

Περιγραφή

In the parking lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kauairo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 04:10 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2003 04:02 ΜΜ -0930

Περιγραφή

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. var. tuamotuensis St. John
PTBG herbarium (Wood 10361)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dombowd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddwhitis

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:12 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:34 ΠΜ HST

Περιγραφή

7 plants seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:05 ΜΜ HST

Περιγραφή

one plant seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:49 ΠΜ HST

Περιγραφή

putative hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kegold

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:22 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:24 ΜΜ HST

Περιγραφή

naturalized on edge of wetland; at least 4 flowering clumps in area. growing out of Urochloa mutica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorlamprecht

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:07 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkobayas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonelivia

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbkash

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:11 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 11:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

thunderbird44

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 01:59 ΜΜ HST

Τόπος

Kailua Kona (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellcumming

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 05:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Roberts Drive, Trinity Beach, Cairns.

This is definitely a hybrid, growing with both parent species.

Uncommon. On roadverge.

Photo 4 shows leaves of the hybrid in the middle with S. jamaicensis [left] and S. cayennensis [right].

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_nelson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:27 ΠΜ HST

Περιγραφή

Somewhat larger flowers than the 9:23 observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taraseverns

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 10:01 ΠΜ HST

Περιγραφή

On Eucalyptus robusta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taraseverns

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceldonut

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:22 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arosal

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:15 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beamerla

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vulpesmacroura

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:36 ΠΜ HST

Περιγραφή

  • The graceful spurge is a small, herbaceous plant that is native to Central and South America, but has been introduced to many other parts of the world.
  • The plant typically grows to be about 30-60 cm tall and has narrow, lance-shaped leaves that are arranged in pairs along the stem.
  • The graceful spurge produces small, yellow flowers that are surrounded by showy, leaf-like bracts.
  • The plant is also known by many other common names, including smallflowered euphorbia and madagascar spurge.
  • The graceful spurge is often cultivated as an ornamental plant, as it is easy to grow and produces attractive flowers and foliage.
  • The plant is also used in traditional medicine to treat a variety of ailments, including skin conditions and digestive disorders.
  • Despite its many uses, the graceful spurge is considered to be a toxic plant, as it produces a milky sap that can cause skin irritation and other health problems if ingested or touched.
  • The plant is also known for its many uses in traditional culture, including as a source of latex, fuel, and insecticide.
  • The graceful spurge is an important food source for a variety of wildlife, including butterflies and bees, but should not be consumed by humans or domestic animals.
  • The plant is considered to be an invasive species in some parts of the world, as it can quickly colonize disturbed areas and outcompete native plant species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:18 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:27 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:22 ΠΜ HST

Περιγραφή

D. tortuosum? Iridescent-ish
“This species is characteristic in having long, ascending to spreading pedicels in fruit. The articles are distinctively twisted alternately along the margins when young.”
-MotFPoH by Wagner, Herbst, and Sohmer
Can see the twist in image 4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 12:49 ΜΜ HST

Περιγραφή

specimen; new state record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:34 ΜΜ HST

Περιγραφή

in the seed photo the top seeds are from this plant and the bottom are from M . coromandelinaum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelawerling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Vine hanging from cliff. Globose capsule like fruit. Close to the beach but hanging from cliff. Could it be I. p-cb?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluebellprince

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluebellprince

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 09:38 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshogry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 09:59 ΠΜ HST

Περιγραφή

On Kuliouou trail, about 1500 feet elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:04 ΜΜ HST

Περιγραφή

odd population. upper leaves very narrow, stamens exserted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacn_plants

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanbartlett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 09:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfortmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austincousineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 03:57 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:57 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:46 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:53 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamyul

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:46 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatheratwhea

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:11 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:22 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taraseverns

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:51 ΜΜ HST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

leahmv

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:43 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

origin2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:16 ΠΜ HST

Τόπος

East Honolulu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:05 ΜΜ HST

Περιγραφή

Near eastern trail head to Maunawili Ditch Trail, at end of Mahiku Place.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handwerlen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:28 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattherp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)

Παρατηρητής

hiwa1959

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 12:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Witches broom on ‘ohi‘a ha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 11:13 ΠΜ HST

Περιγραφή

Thrips present unfortunately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Each rosette approximately 1.5-2” across

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 04:36 ΜΜ HST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

j92

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Original location was incorrect.
“Lepidium bidentatum is represented in Hawaii by two endemic varieties: variety o-waihiense distinguished primarily by its broadly elliptic to suborbicular silicles usually 4 to 5. 5 mm long (range of the species in Hawaii); and var. remyi With linear leaves 3 to 6 cm long, 0.3 to 0.4 cm wide, apex acute to rounded, and suborbicular silicles 3.5 to 4 mm long (Hawaii, specific locality unknown). Lepidium bidentatum var. remyi is known only from the type collection made by Remi between 1851 and 1855. A single collection (Degener 20165, BISH) made in 1949 in ‘Meteosiferos forest in 1859 lava flow, island of Hawaii’ probably also represents this variety, although the silicles are longer than wide. It is now presumed extinct.”
-MotFPoH Wagner, Herbst, Sohmer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:10 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 09:52 ΠΜ HST

Περιγραφή

strange "bronzed" form. both green leaves and brown ones come from the same rhizome. common here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Not to sure about this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:48 ΠΜ HST

Περιγραφή

wild on hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli219

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 12:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

Ka'ala mountain trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoneje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 03:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowering 1/6/22

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinae1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:00 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

arsalant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 10:33 ΠΜ HST