Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelkearney17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 03:29 ΜΜ EST
Reticulitermes - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Reticulitermes, Ένα μέλος του Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeljoseph89

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:52 ΜΜ EDT
Lasius aphidicola - Photo (c) Joshua Doby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Doby
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Lasius aphidicola, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd101

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 08:49 ΜΜ CAT

Τόπος

Maun, Botswana (Google, OSM)
Macrotermitinae - Photo (c) Fundación Tierra Ibérica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Tierra Ibérica
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υποοικογένεια Macrotermitinae, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_roy

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Hearst, ON, CA (Google, OSM)
Lasius neoniger - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Lasius neoniger, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jordanhermey24

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:11 ΜΜ EDT
Ζωή - Photo (c) Tom Barnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Barnes
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianmar

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023

Τόπος

Durango (Google, OSM)
Prenolepis imparis - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Prenolepis imparis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:20 ΠΜ CEST

Περιγραφή

25.6.22_S1B_125_2

Lasius fuliginosus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Lasius fuliginosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elipe

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 01:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Casa de Campo (Google, OSM)
Camponotus cruentatus - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus cruentatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:48 ΜΜ CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Tetramorium caespitum - Photo (c) Wonwoong Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wonwoong Kim
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Tetramorium caespitum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_dub_el_dub

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Tarrytown (Google, OSM)
Formica pallidefulva - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Formica pallidefulva, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:23 ΜΜ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:24 ΜΜ EDT
Tapinoma sessile - Photo (c) i_fox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by i_fox
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Tapinoma sessile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:48 ΜΜ -05
Ponerini - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Φυλή Ponerini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 02:21 ΜΜ EST
Camponotus nearcticus - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus nearcticus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 04:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Coleta de serrapilheira submetida a extrator de Winkler.

Thaumatomyrmex - Photo (c) João Paulo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Paulo
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Thaumatomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:49 ΜΜ PDT
Tapinoma sessile - Photo (c) i_fox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by i_fox
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Tapinoma sessile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katym

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Fort Davis, TX, US (Google, OSM)
Novomessor - Photo (c) D. L. Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. L. Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Novomessor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 03:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

The insects are on a Wild Cucumber flower.

Ετικέτες

Monomorium ergatogyna - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Monomorium ergatogyna, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Place holder image used for the geotag. Will upload images shortly.

Brachymyrmex patagonicus - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Brachymyrmex patagonicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 03:10 ΜΜ EDT
Prenolepis imparis - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Prenolepis imparis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbygailochs

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:43 ΜΜ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Milton, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

N. phantasma from dark sand.

Nylanderia phantasma - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Nylanderia phantasma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambuchbinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:48 ΜΜ CST
Tranopelta gilva - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Tranopelta gilva, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_kimy

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:01 ΠΜ -03
Myrmobrachys - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Myrmobrachys, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2004 04:09 ΜΜ SAST
Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

booboodaddy28

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023

Περιγραφή

Differentiated from Tetramorium immigrans by polygenous colonies. Collected from the wild.

Tetramorium tsushimae - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Tetramorium tsushimae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:09 ΠΜ -04

Τόπος

Cumaná, Sucre, VE (Google, OSM)
Orthocrema - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Orthocrema, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small colony found under a rock at woodland edge. Individual workers approx. 3mm.

Tapinoma sessile - Photo (c) i_fox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by i_fox
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Tapinoma sessile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tohmi

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:44 ΜΜ PDT
Camponotus vicinus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus vicinus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 62600