Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_5302

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Nylanderia flavipes - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Nylanderia flavipes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setophaga26

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 12:00 ΜΜ EST

Τόπος

Dryden, NY, USA (Google, OSM)
Lasius americanus - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Lasius americanus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrixie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

An ant that gripped onto my hair during collection. Need help identifying.

Camponotus castaneus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus castaneus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeferson_ochoa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:56 ΜΜ -05
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvm_kvm

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 10:32 ΠΜ +06
Camponotus - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 03:04 ΜΜ PDT
Novomessor albisetosus - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Novomessor albisetosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylernoonan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:58 ΜΜ EDT
Lasius interjectus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Lasius interjectus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitvij

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 06:06 ΜΜ IST
Lepisiota - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Lepisiota, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_lapere

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:34 ΠΜ AWST
Rhytidoponera - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Rhytidoponera, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:08 ΜΜ EST
Neoponera foetida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Neoponera foetida, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caribbeannaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 05:18 ΜΜ EST
Neoponera foetida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Neoponera foetida, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkar98162

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 01:30 ΜΜ +0545
Camponotus compressus - Photo (c) Somu Mukho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Somu Mukho
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus compressus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatatouille

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 11:19 ΠΜ GMT
Lasius - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Lasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marula

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 02:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Large insect, found carrying rolled up pill bug.

Plectroctena mandibularis - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Plectroctena mandibularis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:51 ΠΜ MSK
Formica rufa - Photo (c) Christoph von Beeren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christoph von Beeren
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Formica rufa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_h

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:41 ΠΜ CET
Formica rufa - Photo (c) Christoph von Beeren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christoph von Beeren
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Formica rufa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 08:44 ΜΜ WITA
Monomorium - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Monomorium, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:44 ΜΜ WITA
Anochetus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Anochetus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:44 ΜΜ WITA
Cyrtomyrma - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Cyrtomyrma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 05:05 ΜΜ ACST
Tetraponera nigra - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Tetraponera nigra, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:56 ΜΜ CET
Lasius - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Lasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 01:11 ΜΜ CET
Lasius - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Lasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swhitebread

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:40 ΜΜ +08

Περιγραφή

Attracted to light and was dead in the morning

Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 08:13 ΜΜ CAT
Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 07:34 ΜΜ CST
Acromyrmex octospinosus - Photo (c) Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Σύνθετο Acromyrmex octospinosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia-soliz_vh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 01:09 ΜΜ -04

Τόπος

Carangas, Bolivia (Google, OSM)
Tanaemyrmex - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Tanaemyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil712

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:27 ΜΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rabin5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 11:15 ΜΜ +0545
Tanaemyrmex - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Υπογένος Tanaemyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aschwartz123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:12 ΜΜ CST

Περιγραφή

Camponotus pennsylvanicus observed at memorial library at 20:12, 2/25/2024

Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swhitebread

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 07:16 ΠΜ +08
Dinomyrmex gigas gigas - Photo (c) Lionel Lim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lionel Lim
Η ταυτότητα του χρήστη arman_: Dinomyrmex gigas ssp. gigas, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 84399