Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprothero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

inat suggestion. Emerged from the gaster of a Lasius brevicornis (ant) queen caught in fall of 2023. It came out as a cocoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baupo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 02:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdzilla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 05:43 ΜΜ EST

Τόπος

Panamá, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

What is going on with this nest entrance?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkelly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 01:19 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2014

Τόπος

Serenje, ZM-CE, ZM (Google, OSM)

Περιγραφή

Nesting in Cussonia arborea:
www.inaturalist.org/observations/1171070

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvolpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:11 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:47 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccastockil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:14 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:42 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:42 ΠΜ +10

Περιγραφή

interesting hunting behavior where groups of Strumigenys sit together on a leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 12:17 ΠΜ EDT

Τόπος

אפיק (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernanda72321

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:39 ΠΜ -05

Περιγραφή

Nido en base de árbol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 08:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:26 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakesito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:02 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helleh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 12:10 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhalteix

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 03:59 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 08:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Aposematic coloration

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 07:42 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_kuzmin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:27 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_kuzmin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 12:12 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 06:45 ΜΜ MST

Περιγραφή

Raiding what appears to be a Crematogaster sp. colony, based on the pupae they're carrying. Probably C. dentinodis or opaca based on the location.

Seems like they had "checkpoints" where they would pile up raided pupae and larvae, a similar behavior to other army ants like Eciton.

Thanks to @cheetolord02 for spotting them, definitely a cool find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

Check out the tarsal claws on the last leg pair!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeells

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 07:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 10:46 ΠΜ +08

Περιγραφή

Camponotus sp. nov. (top), mimic of Crematogaster inflata (bottom).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meelzmalady

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Quảng Bình, VN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scientificsnail

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 04:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Observed underneath potted plants on outdoor patio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blanca_depaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjhoward1992

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:00 ΠΜ CST

Περιγραφή

Small colony (~20 individuals) including dealate queen in partially-buried rotting log at the base of a small tree a few meters off a busy hiking path.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashirwad

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:57 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 09:00 ΠΜ +08

Περιγραφή

Ome of the few times I got completely bamboozled. Thought it was another lame old exploder(hence the shitty quality)-had to go wtf when examining my pictures on the plane out from Borneo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanneou

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josu_

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:00 ΠΜ CST

Τόπος

Palmares (Google, OSM)

Περιγραφή

11mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regisbabin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:02 ΠΜ GMT

Περιγραφή

A mix of red and brown individuals in the same nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_tb

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 07:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:56 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:02 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellumknight

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:07 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 11:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dh10

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 10:08 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:46 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeworldly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:25 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norrland

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:26 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 10:55 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:29 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

bodhiheera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 10:26 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:54 ΜΜ CST

Τόπος

Navarre, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Multiple of these large 5.5-6mm queen-worker intercaste females climbing up a tree within several feet of an apparent L. aphidicola nest.

Weaver Steephead

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcowles

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 08:21 ΠΜ MST

Περιγραφή

Identified by Darrell Ubick from the actual physical specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbeth_f_r

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 04:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushin-bushin

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:27 ΠΜ BST

Τόπος

Jersey (Google, OSM)

Περιγραφή

Ant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanywoman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Glorietta Wash (left at the Y--right at the Y is Glorietta Canyon), Anza-Borrego Desert State Park, San Diego County, California, USA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 10:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prose31415

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaliavillana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 08:18 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esperidiaoneto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 04:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 07:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 09:57 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:02 ΠΜ AST

Τόπος

Brasso Seco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkucera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adgilesg_cetmar11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 02:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniem

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 02:57 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:06 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2006

Περιγραφή

Hydrosaurus celebensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 04:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 05:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 04:42 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 06:36 ΜΜ -04

Περιγραφή

7-8 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

pool party!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleevv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:37 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samifreire

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:51 ΜΜ -04

Τόπος

Cristalino Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectsandstories

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 03:43 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:21 ΜΜ AEST

Περιγραφή

pitfall trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antzheng

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 03:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:03 ΠΜ SAST

Τόπος

Wingate Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyckk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:08 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 01:05 ΜΜ -03

Τόπος

Jundiaí (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 04:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Oryidae (Soil Centipedes). Photographed west of Balsas, Amazonas Department, Peru on 30 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeyreshetnikov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 09:14 ΠΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lblanc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 10:21 ΜΜ EST