Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rethal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:12 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 08:51 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus - Photo (c) Ryne Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryne Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Tragelaphus sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

pretty5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 03:26 ΜΜ SAST

Περιγραφή

What's the name of this plant?

Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

lizette12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:46 ΜΜ SAST
Δίανθος - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

natasha487

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:04 ΠΜ SAST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

danielfrance

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:09 ΠΜ SAST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamessnyman3008

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:15 ΠΜ SAST

Τόπος

UJ APK Madibeng (Google, OSM)
Dietes grandiflora - Photo (c) Joanette Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanette Smith
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Dietes grandiflora, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyron7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:38 ΠΜ SAST

Τόπος

The Wilds (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

tyron7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:39 ΠΜ SAST

Τόπος

The Wilds (Google, OSM)
Κυαμοειδή - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daswil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:03 ΜΜ SAST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karin395

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:46 ΠΜ SAST
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karin395

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:49 ΠΜ SAST
Gazania krebsiana serrulata - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Gazania krebsiana ssp. serrulata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:49 ΠΜ SAST
Haemanthus humilis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Haemanthus humilis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:51 ΠΜ SAST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kyle_forrest

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 ΠΜ SAST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thembeka92

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:28 ΠΜ SAST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su-lize

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:04 ΜΜ SAST
Tropaeolum majus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su-lize

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:04 ΜΜ SAST
Οικιακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su-lize

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:04 ΜΜ SAST
Vachellia karroo - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Riaan Stals
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Vachellia karroo, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su-lize

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:04 ΜΜ SAST
Αρεκοειδή - Photo (c) Tiana Randriamboavonjy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiana Randriamboavonjy
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jenna_wright

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 ΠΜ SAST

Τόπος

Roodepoort, GP, ZA (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thembeka92

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:01 ΠΜ SAST
Aizoaceae - Photo (c) psilotum Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Οικογένεια Aizoaceae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:59 ΠΜ SAST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

thezane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:58 ΠΜ SAST
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Τάξη Monocotylidea, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Αντισυμβατική
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

senia4

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:58 ΜΜ SAST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senia4

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:30 ΜΜ SAST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

senia4

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:16 ΜΜ SAST
Βλαττοειδή - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

witelson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:31 ΠΜ SAST
Berberis oiwakensis - Photo (c) Vivian Li, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vivian Li
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Berberis oiwakensis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:09 ΠΜ SAST
Portulacaria - Photo (c) Abrahami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Γένος Portulacaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

rufaro2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:03 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Non cultivated

Ασπάραγος - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη arista_botha: Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 821