Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachnophile

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 06:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 05:51 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I found this one by my fig tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 08:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildjonathan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1999

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:21 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:26 ΜΜ SAST

Τόπος

Klipkraal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαλόστικτη Γενέτα (Genetta maculata)

Παρατηρητής

allen_birdcam

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karin395

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

This species was chosen as the front cover of Dr Jan van Wyk's booklet "Imaged list of Wild Flowers of Kloofendal Nature Reserve" second edition, 2018. This booklet contains 348 photographs of flowers all taken in the Kloofendal Nature Reserve, all identified by Dr Jan van Wyk . The booklet is available from the Friends of Kloofendal cell 079-693-5608. www.kloofendalfriends.org.za/flower-walk/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joewhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:44 ΠΜ SAST

Τόπος

GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaun5

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

LARGE AND IN CHARGE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjenvz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karel_koster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 09:58 ΠΜ EET

Τόπος

Tierpoort, GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenswithbeagles

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Aloe peglerae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άαρντβαρκ (Orycteropus afer)

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2014 05:45 ΜΜ SAST

Τόπος

Tswalu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014 04:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Tswalu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 09:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 01:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 09:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 09:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 10:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 08:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 10:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 09:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 12:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 11:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 11:43 ΠΜ SAST

Τόπος

Hops Hollow (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 12:40 ΜΜ SAST

Τόπος

Hops Hollow (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 06:14 ΠΜ SAST

Περιγραφή

We watched this wasp drag this baboon spider to its nest. Unfortunately, nest was hidden, so could not get photo of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 08:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:22 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)

Παρατηρητής

henniedebeer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_birdcam

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαλόστικτη Γενέτα (Genetta maculata)

Παρατηρητής

allen_birdcam

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hildegard3

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:27 ΠΜ SAST

Περιγραφή

resident black sparrowhawk of faerie glen. Finally caught a glimpse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:20 ΜΜ SAST

Τόπος

God's Window (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 10:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuyiswasithatu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιφόρια (Γένος Kniphofia)

Παρατηρητής

nam_mbona

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021