Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natboo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Hiding on a trash bag.

Hyla versicolor - Photo (c) Matthew Drollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Drollinger
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Σύνθετο Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnseverance

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:31 AM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:49 PM EDT
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:19 PM EDT
Anaxyrus americanus americanus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Anaxyrus americanus ssp. americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannine36

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:46 AM EDT
Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney_hemler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:04 PM EDT
Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrest22

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 01:41 PM EDT
Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021
Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2011

Τόπος

Sanibel Island (Google, OSM)

Περιγραφή

This "ribbed cantharus" was alive, but partially buried in the sand in a shallow tidal pool during an early morning minus tide.

This small snail is a whelk, a member of the family Buccinidae.

Sometimes the shell is not as brightly colored in the banding as this one.

And in contrast to that, sometimes the shell can be a uniform strong orange in color, with no bands.

Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomaseverest

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020
Hesperisternia multangulus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Hesperisternia multangulus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addiej944

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 08:24 AM EST
Archierato maugeriae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Slapcinsky
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Archierato maugeriae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 02:00 PM EST

Περιγραφή

Size approx 4mm

Archierato maugeriae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Slapcinsky
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Archierato maugeriae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishingjts

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:32 PM EDT

Περιγραφή

Approximately 5 foot

Pantherophis vulpinus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Pantherophis vulpinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:21 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Triplofusus giganteus - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Triplofusus giganteus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynk42

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:58 PM EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:49 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Phyllonotus pomum - Photo (c) scubasummer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Phyllonotus pomum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:55 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 05:41 PM EDT

Περιγραφή

Two observed in heavily thatched grasslands, each approx 5+ feet... blue on head, greenish-blue body

Coluber constrictor foxii - Photo (c) Jon Fife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Coluber constrictor ssp. foxii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skye91

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:14 PM EDT

Περιγραφή

Is this an Eastern Massasauga or Eastern Milksnake that we observed on our property this afternoon? We have a wooded property that backs up to a marsh, so an ideal habitat for either.

Lampropeltis triangulum - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minnis5

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:16 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minnis5

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:16 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

ascaris_lodziensis

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xander_737

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Handled with permits.

Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dooug

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wegrumpy

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:31 PM EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jance
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pswolberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:00 AM EDT
Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilaritee

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:36 PM EDT

Περιγραφή

Spotted 2 individuals when moving a rubber mat

Plethodon cinereus - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilldawg

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:49 AM EDT

Τόπος

Dexter (Google, OSM)
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hainanbrian

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:25 PM EDT

Τόπος

cabin (Google, OSM)
Graptemys geographica - Photo (c) Peter Paplanus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniw: Graptemys geographica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6988