Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:19 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With Four-toed Salamander in first picture and Blue-Spotted and Four-toed in balance of photos. Total nine salamanders under this relatively small log. Three species present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 11:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biojay

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgrasber

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

An unusual snake that appears to have both butler’s and eastern gartersnake traits. I will submit this individual as a suspected hybrid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zlang8

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnnnnnn

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:57 PM EDT

Περιγραφή

Appears to be feeding on a Spotted Salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiefodgeparker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 09:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 06:55 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pterodroma

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:07 AM EDT

Περιγραφή

First one I have found alive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 10:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herbwilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 1974 09:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asper

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Τόπος

Lambton, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:47 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2017 09:19 AM EST

Περιγραφή

Washed up alive on a branch of the red sea whip.

I put this whole thing back in the water, but no doubt it will wash up again.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 06:29 PM HST

Περιγραφή

Strange looking green frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unusual colour

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diatomaniac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:19 AM EST

Περιγραφή

I added several additional images keeping the two shells in the same position and orientation. Plus scale bars. Thanks for the help.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovmahi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresa12

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2014 08:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleepol

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:44 AM EDT

Περιγραφή

Alive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 04:06 PM EST

Περιγραφή

Potawatomi Trail along Pickerel Lake to 1st bridge and back.

Very unusual find for Michigan in the middle of winter.

Found under a rotting log; same log under which I find at least one of these little guys nearly every time I flip it in the warmer months.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Yellow and blue spots?! What is going on?!? Is this a tiger/blue-spotted hybrid? I've never seen something like this!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrained

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:53 PM EDT

Περιγραφή

Chickadees and a northern cardinal were following the snake and alerted me to the snakes presence. They paying more attention to the snake than me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

rosihi

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:55 AM CEST

Τόπος

Powiat łęczycki (Google, OSM)

Περιγραφή

has a small lizard in its mouth in the first picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2011 11:07 AM CEST

Τόπος

słupski, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmhaan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One female with 6 newly born offspring. The female was radio-monitored

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryzhu

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:17 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivey78

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:53 PM EDT

Τόπος

Ypsilanti (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1kelly

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

By river front

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:30 PM EST

Περιγραφή

This observation is for the clear/red egg capsules attached to the horse conch egg case, NOT the horse conch case itself.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audrey230

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldygopher75

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 09:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

I've been coming to this pond for ages, and never ever seen or heard one here before! I always thought they just were not present here, but bam! Here it is! A beautiful gray treefrog! It was observed calling, so that is how I know of exact species ID for this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpchurch34

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:32 AM EDT

Τόπος

Perry (Google, OSM)

Περιγραφή

Blueish frog??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domfenech

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janaejwhite

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 03:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 12:34 PM HST

Περιγραφή

ID verified by Bailey-Matthews National Shell Museum curator Dr. José H. Leal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Somehow was on it's back. No clue what is going on here, but it seemed to have been struggling. It was waving around it's arms and legs and moving it's head around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia13

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 11:01 AM EDT

Περιγραφή

I've seen pictures like this before, where the frog is more blue/teal than green. It's due to a lack of yellow pigment, so instead of being green, the frog is blue! I promise I did not edit these photos in anyway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 07:21 AM HST

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Horse conch shells found on the beach after a massive storm. One even had an Atlantic fig snail inside when found!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 06:53 AM EST

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Aftermath of a massive storm during super low tide. Photo not staged, there really were that many shells!

Second photo of the large shells we collected from 12/21 to 12/23.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemiller17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 12:00 PM EST

Περιγραφή

Find of the year so far, by Bob Miller

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbray

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:05 PM EDT

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male on top of Spotted Salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Finally found one alive!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 08:31 AM EST

Περιγραφή

In good condition. Subsequently donated to the Sanibel shell museum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweetlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 12:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 02:56 PM EDT

Περιγραφή

In a rich marshy area next to the Harlem Meer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 09:30 AM HST

Περιγραφή

Found my first ever junonia on the beach after a storm at low tide!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishboy44

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 09:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015 07:47 PM EDT

Περιγραφή

another example of the spectacular individuals of the disputed subspecies Anaxyrus americanus copei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 06:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Lifer Butler's garter snake!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zombiepack

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwelc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 01:17 PM EDT

Περιγραφή

Basking with a slider and two painted turtles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Found my lifer tiger salamander under a log in a muddy part of a vernal pool! Last photo is of the same tiger, and a blue-spotted salamander we found under a nearby piece of bark side by side.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigeon-posting

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 12:30 PM CDT

Περιγραφή

Large tiger salamander discovered sheltering under wood debris with four Chicago garter snakes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinnythechin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigk2001

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 01:51 PM EDT

Περιγραφή

Huge brownish greenish snake near calling Wood frogs in vernal pool near huron river. 60 degree spring sunny day. Maybe a rat snake? Not really very blue for a blue racer?!?!?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Calling from a rain garden.