Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Dundgovi, MN (Google, OSM)
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:00 ΜΜ +05
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:42 ΜΜ +05
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kira_44086

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 01:20 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Παρατηρητής

roughingit

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:34 ΠΜ MSK
Κοινή Γαλιάντρα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:38 ΜΜ MSK
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roughingit

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 04:25 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)

Παρατηρητής

roughingit

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:40 ΜΜ MSK
Ροδοπελεκάνος - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Παρατηρητής

roughingit

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:38 ΜΜ MSK
Δεντρογέρακο - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Χαμωτίδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kira_44086

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)

Παρατηρητής

viktor_vladimirov

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:19 ΠΜ MSK
Αμμοπετρόκλης - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Large Whip Snake (Dolichophis caspius)

Παρατηρητής

maximryzhov

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 01:53 ΜΜ MSK
Έφιος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Large Whip Snake (Dolichophis caspius)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_orange

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:28 ΜΜ MSK
Montagnea arenaria - Photo (c) 🦋 Melissa 🦋, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 🦋 Melissa 🦋
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Montagnea arenaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

larisa1704

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:30 ΠΜ MSK
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

larisa1704

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

wkent

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 11:01 ΠΜ MSK
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

giorginatsvlishvili

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Georgia (Google, OSM)
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornithondar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2014
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

evgeny_popov

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Dagestan, RU (Google, OSM)
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

entomor

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

georg50

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:01 ΠΜ +06
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:22 ΜΜ +04
Astragalus vulpinus - Photo (c) Оlga Сhernyagina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Оlga Сhernyagina
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Astragalus vulpinus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:35 ΜΜ +04
Verbascum phoeniceum - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Verbascum phoeniceum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:46 ΜΜ +04
Astragalus vulpinus - Photo (c) Оlga Сhernyagina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Оlga Сhernyagina
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Astragalus vulpinus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:49 ΠΜ +04
Ευρασιατική Πετροτουρλίδα - Photo (c) rauldeltorop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Ευρασιατική Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

aleksei_maltsev

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:10 ΜΜ +05
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

rimma_sych

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Dagestan, RU (Google, OSM)
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεχρίτης (Elaphe sauromates)

Παρατηρητής

egorpylev

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 10:11 ΠΜ +04
Κεχρίτης - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη anton_abushin: Κεχρίτης (Elaphe sauromates)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2754