Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:49 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

dhaivat_hathi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

nurysh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)

Παρατηρητής

svemed

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

anton_abushin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 07:19 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

ovechka1991baranova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

naturschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Muscat, OM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

viktor_vladimirov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 08:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

viktor_vladimirov

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 12:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 06:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιβηρική Τίγρη (Panthera tigris ssp. altaica)

Παρατηρητής

alekseyfaraway

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

natakite

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

amos18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Bariadi, TZ-SI, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating on dead buffalo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

giscar84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:36 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Παρατηρητής

anton_abushin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 05:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

charlemagne1608

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilia_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 10:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Churu, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Churu, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

anikeevv

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Γέρβιλος (Rhombomys opimus)

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 06:23 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:59 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Bikaner, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

kuzmenckin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Altay, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virfolk

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volgogrador

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 04:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:45 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptobasis

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:55 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Large Whip Snake (Dolichophis caspius)

Παρατηρητής

cryptobasis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2008 04:28 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

joysglobal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Narok, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

I wasn't sure how to handle this, photo so I cut it in about half. I can recognize a Hooded Vulture, and a Steepe Eagle. I don't know what the others are, but if someone let's me know, I can add that. I saw a Bateleur there, but I don't know that it is in this photo. I think they were looking for the alate that may have just been starting to emerge in the rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

naturalist30931

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ukraine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

s_chere

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

w_shakhparonov

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Volgograd, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanshapvalov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:45 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

alexander_perevozov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2011 07:32 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

tom-kirschey

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 03:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Iraq (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

madmanserg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

shachar_hizkiya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

zemleved-rgo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 09:10 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

andreybragin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Dagestan, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

moosa_mazinanian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Shahrud, IR-SM, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

yakov_oskanov

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:02 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 06:27 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

alexey_katz

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

shahrzadasa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_losk-lifebra

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2008 02:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Гнездование в пустом доме заброшенной деревне Верх-Лупья

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

hasangh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Karaj, IR-AL, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2007

Τόπος

Dhofar, OM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benyaminmgh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Esfahan, IR (Google, OSM)

Περιγραφή

عقاب صحرایی

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

marnika

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Περιγραφή

Гнездо курганника.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

madmanserg

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saganss_kaganov

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 03:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saganss_kaganov

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 03:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

urusovaalina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Volgograd, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

a_kgnv

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 06:09 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Гнездится на искусственном возвышении

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kgnv

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 03:45 ΜΜ UTC