Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:15 PM CET
Klasea pinnatifida - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Klasea pinnatifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:06 PM SAST
Vicia villosa - Photo (c) Tim Messick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Messick
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Vicia villosa, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:11 PM EEST
Anthriscus caucalis - Photo (c) Stefan.lefnaer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Anthriscus caucalis, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:56 PM CET
Reseda stricta - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Reseda stricta, Ένα μέλος του Ρεζεντά (Γένος Reseda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:38 PM CET
Σάλβια Η Βερμπενοειδής - Photo (c) surfelife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by surfelife
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Σάλβια Η Βερμπενοειδής (Salvia verbenaca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:46 PM CET
Helianthemum hirtum - Photo (c) Javier Peralta de Andrés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Peralta de Andrés
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Helianthemum hirtum, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 06:31 PM CET
Helianthemum hirtum - Photo (c) Javier Peralta de Andrés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Peralta de Andrés
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Helianthemum hirtum, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:50 PM CEST

Περιγραφή

The uncommon while-flowered form

Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Helianthemum asperum, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:48 PM CEST
Linum suffruticosum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Linum suffruticosum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:41 PM CEST
Ononis natrix - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Ononis natrix, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 02:34 PM CEST
Allium sphaerocephalon - Photo (c) José María, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José María
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Allium sphaerocephalon, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:16 PM CEST
Gladiolus communis - Photo (c) Julio Eiroa - natureandphoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Eiroa - natureandphoto
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Gladiolus communis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:30 PM CEST
Carduus carpetanus - Photo (c) Javier Peralta de Andrés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Peralta de Andrés
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Carduus carpetanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:29 PM CEST
Umbilicus rupestris - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Umbilicus rupestris, Ένα μέλος του Ομφαλός (Γένος Umbilicus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:05 PM CEST
Ornithogalum baeticum - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Ornithogalum baeticum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:14 PM CEST
Gladiolus communis - Photo (c) Julio Eiroa - natureandphoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Eiroa - natureandphoto
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Gladiolus communis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:19 PM CEST
Gladiolus communis - Photo (c) Julio Eiroa - natureandphoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Eiroa - natureandphoto
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Gladiolus communis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 07:18 PM CEST
Astragalus alopecuroides - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Astragalus alopecuroides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:20 PM CEST
Clinopodium vulgare - Photo (c) Marty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marty
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Clinopodium vulgare, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:24 PM CEST
Arenaria montana - Photo (c) António Pena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Arenaria montana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:23 PM CEST
Campanula matritensis - Photo (c) jaimebraschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Campanula matritensis, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:03 PM CEST
Limonium dichotomum - Photo (c) jaimebraschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Limonium dichotomum, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο Το Λευκό (Sedum album)

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:28 PM CEST
Σέδο Το Λευκό - Photo (c) ebbalux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebbalux
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Σέδο Το Λευκό (Sedum album)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:37 PM CEST
Dianthus legionensis - Photo (c) jaimebraschi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Dianthus legionensis, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 08:49 PM CEST
Dianthus legionensis - Photo (c) jaimebraschi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Dianthus legionensis, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 04:37 PM CEST
Allium schoenoprasum - Photo (c) Usually Melancholy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Allium schoenoprasum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 05:51 PM CEST
Allium schoenoprasum - Photo (c) Usually Melancholy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Allium schoenoprasum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:02 PM CEST
Artemisia campestris glutinosa - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Artemisia campestris ssp. glutinosa, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:01 PM CEST

Περιγραφή

  1. Pedicels glabrous with no glands (pic. 1);
  2. Leaves (especially relatively new ones) tomentose (pics. 3, 4, 5, 6 & 7);
  3. Petioles tomentose (pics. 3, 4, 5, 6 & 7);
  4. Leaves generally serrated (pics. 3, 4, 5, 6 & 7)

On the other hand, Rosa obtusifolia, which share more or less same characteristics as R. corymbifera and is now considered a synonym of R. corymbifera by some authors. The difference between the two species is that R. corymbifera has serrated leaf margins while R. obtusifolia has doubly serrated leaf margins, according to Flora Iberica.

Rosa corymbifera - Photo (c) Claudio Flamigni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudio Flamigni
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Rosa corymbifera, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 12:59 AM CEST
Pulicaria arabica hispanica - Photo (c) Rosa Sánchez Muñoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rosa Sánchez Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Pulicaria arabica ssp. hispanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23136