Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

alfonsojorgecasodeloscobosmartinez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:59 AM EEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:08 PM CEST

Τόπος

Badajoz, España (Google, OSM)
Ruta montana - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Ruta montana, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:30 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Cytisus striatus - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Cytisus striatus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:26 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Adenocarpus telonensis - Photo (c) bioinigo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Adenocarpus telonensis, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:26 PM CEST
Phillyrea angustifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Phillyrea angustifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:12 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Lavandula stoechas - Photo (c) galileo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by esra-ergin
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Lavandula stoechas, Ένα μέλος του Λεβάντα (Γένος Lavandula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:26 PM EEST
Erica ciliaris - Photo (c) Alastair Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Erica ciliaris, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_santos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:43 PM CEST
Κατέραχον Το Φαρμακευτικό - Photo (c) Alessandro Forghieri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Κατέραχον Το Φαρμακευτικό (Asplenium ceterach)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

guillermo_santos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:01 PM CEST
Πολυτρίχι - Photo (c) Diddlecome Dawcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:22 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) Danny S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άσπρη Λαδανιά (Cistus salviifolius)

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:50 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Άσπρη Λαδανιά - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Άσπρη Λαδανιά (Cistus salviifolius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:27 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Pyrus bourgaeana - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Pyrus bourgaeana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:27 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Pyrus bourgaeana - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Pyrus bourgaeana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:23 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Δενδρολίβανο - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:23 PM CEST

Περιγραφή

Parque Natural Montes Obarenes

¿E. salisburgensis?

Euphrasia hirtella - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Euphrasia hirtella, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_massagues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:29 PM CEST
Lotus dorycnium - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Lotus dorycnium, Ένα μέλος του Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_massagues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:20 PM CEST
Lithodora fruticosa - Photo (c) Mila Martín Hernán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Lithodora fruticosa, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_massagues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:28 PM CEST
Cistus laurifolius - Photo (c) aroche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Cistus laurifolius, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:36 PM BST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Μαστιχόδενδρο - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)

Παρατηρητής

cercis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:07 PM CEST
Προύνος Ο Ακανθώδης - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_massagues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:57 PM CEST
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:36 PM BST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Αρκουδόβατος - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Αρκουδόβατος (Smilax aspera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβρωνιά (Dioscorea communis)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:38 PM BST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Αβρωνιά - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Αβρωνιά (Dioscorea communis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardatxanae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:11 PM CEST
Teucrium scorodonia - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Teucrium scorodonia, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:35 PM CEST

Τόπος

Burgos, ES-CL, ES (Google, OSM)
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) fahrenheit_66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemcg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:40 PM WEST
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:20 PM +03
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμπέλι (Vitis vinifera)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:21 PM +03

Περιγραφή

Escapee

Αμπέλι - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Αμπέλι (Vitis vinifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:32 PM +03

Περιγραφή

Self-seeded

Αγριοκαστανιά - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:23 PM +03
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη angel_fernandez_cancio: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13184