Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 04:37 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:49 PM CEST

Περιγραφή

 1. Pedicels glabrous with no glands;
 2. petioles tomentose;
 3. leaf margin serrated;
 4. upper & lower surfaces tomentose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:54 PM CEST

Περιγραφή

 1. Pedicels glandular;
 2. leaves doubly serrated with glands;
 3. lower leaf surface glandular and tomentose;
 4. upper leaf surface glabrous;
 5. petiole with short hairs and lots of glands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:29 PM CEST

Περιγραφή

 1. Glabrous plant;
 2. serrated leaf margins;
 3. glandular pedicels.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:34 PM CEST

Περιγραφή

 1. Pedicels glandular;
 2. doubly serrated leaf margin with glands;
 3. upper and lower leaf-surfaces gladrous;
 4. in the case of lower leaf surface, glands are only present on the main and the secondary leaf veins;
 5. sepal margins glandular;
 6. petioles glabrous and glandular.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjrf

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 11:15 AM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:23 PM CEST

Περιγραφή

 1. Pedicels glabrous with no glands;
 2. petioles tomentose;
 3. leaf margin serrated;
 4. upper & lower surfaces tomentose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 11:29 AM CET

Τόπος

Ahnif, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:44 AM CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:58 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

monterrat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 11:09 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balles2601

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:49 AM CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimebraschi

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 06:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amolg

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnymack

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:25 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor_jorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:24 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 10:17 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioinigo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 06:00 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbeja65

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 04:01 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 04:54 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotomas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 09:02 AM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balles2601

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:48 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2004 01:08 PM CET

Τόπος

El Asnam, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmedina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:27 PM CEST

Περιγραφή

Any help with the gall is appreciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 04:24 PM GMT

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melesmeles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρίταμο (Crithmum maritimum)

Παρατηρητής

maremimar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 03:23 PM WET

Τόπος

Praia de S Julião (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελιά (Olea europaea)

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:48 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:00 PM CET

Περιγραφή

En un muro de piedra seca de granito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:57 PM CEST

Περιγραφή

Junipero oxycedry-Quercetum rotundifoliae, IV3 Allué, Forest Decline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arija2004

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 01:04 PM CET

Τόπος

CUA 06 SW RJB (Google, OSM)

Περιγραφή

Stipa tenacissima

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_tardio

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:04 PM CET