Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 11:09 ΠΜ EDT
Caranx bartholomaei - Photo (c) Karl Questel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karl Questel
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Caranx bartholomaei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonomay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Kokkinópsaro - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Kokkinópsaro (Lutjanus griseus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lilactrueblue

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Jamaica (Google, OSM)
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lilactrueblue

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Jamaica (Google, OSM)
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lilactrueblue

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Jamaica (Google, OSM)
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

chad_carlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:49 ΠΜ PDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

tatiana-s

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 07:33 ΠΜ CDT

Τόπος

Varadero, Cuba (Google, OSM)
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

christopher

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 12:00 ΜΜ MDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fratercula640

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022

Περιγραφή

Sighted on deck, during the repositioning of a cruise ship

Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattiedens

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 06:37 ΜΜ CDT
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

christopher

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 06:37 ΜΜ MDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jansan4661

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 09:45 ΠΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 04:18 ΠΜ CDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:12 ΠΜ CDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:14 ΜΜ CDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 12:01 ΠΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 01:51 ΠΜ CDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

pankajnirale

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 01:52 ΠΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzoaf

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:39 ΜΜ EST
Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 07:05 ΜΜ AST
Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamieholloway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:03 ΠΜ EDT
Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcarbuccia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:13 ΜΜ AST
Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trhinehart

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 03:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Absolutely massive fish

Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviab1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 11:09 ΠΜ EST

Περιγραφή

Fish were seen near the docks of James Bond Beach. Attracted to the area by a fisherman who was cleaning lobsters by the docks.

Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciaratomlinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 05:20 ΜΜ AST
Megalops atlanticus - Photo (c) Rachel Andres-Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel Andres-Beck
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Megalops atlanticus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razerkid99

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Epinephelus morio - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Epinephelus morio, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelleydee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Epinephelus morio - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Epinephelus morio, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_three

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)
Epinephelus morio - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Epinephelus morio, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganlopez2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Red grouper, hogfish, and Florida lobster

Epinephelus morio - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Epinephelus morio, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p1rmec8

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

the specimen was captured off the coast of miami

Epinephelus morio - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη andresvila: Epinephelus morio, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38443