Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

biancanator

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not a good picture but pelicans!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pondcypressstudio

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 06:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_awesome

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 08:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhall3387

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericlopresti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

napping in a sedge

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaden_slone04

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 05:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small palm tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maliabyrtus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 1997 09:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

Briggs Nature Center
-date exact
-location is accurate

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gz_uol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2003 09:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

darmart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 03:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 04:53 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 01:23 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehessels

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 05:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

My family had planned a day trip to Fort Myers so I took advantage of the ride and was dropped off at the SR29 entrance of Bear Island. I bicycled along Bear Island Grade & Perocchi Grade to the main Bear Island Campground (just under 9 miles) and then just a bit east of that area to do some botanizing in an area that seemed to have been burned in the last year. I didn't have a ton of time and so really mostly focused on plants!

All of my observations from today: https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-11-25&order=asc&place_id=2348&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 04:22 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhall3387

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z7nikon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Everglades National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodbugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2015 02:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Extracted from a Chuck-wills-widow at bird banding station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikirob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 04:44 ΜΜ EST

Περιγραφή

captured a salt-marsh skipper

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stayseascritters

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 09:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I didn’t realize it had caught dinner (some type of fish) until I got it under some light!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2005 08:55 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023

Περιγραφή

WHAT!? HOW?! Definitely did not expect this. I think I gasped audibly when I first spotted these. FL first record I believe! No clue what species this could be, as there's approximately 0 known options for Florida as far as I'm aware. Maybe something undescribed? Collected one individual, it's currently in ethanol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 09:15 ΜΜ EST

Περιγραφή

With permit B23 - 005.
NO COLLECTING.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Very excited to see this little critter!

Observed while working with Steve W to complete plant monitoring in the Hole-in-the-Donut Restoration area 2017. Other observations from today: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.41238529941481&nelng=-80.46418749449852&on=2021-01-16&order_by=observed_on&place_id=any&swlat=25.327076649090113&swlng=-80.8271559626058&user_id=joemdo&verifiable=any
More info about this restoration project: https://www.inaturalist.org/projects/everglades-national-park-hole-in-the-donut-restoration

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohiowildlifeguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhadlikennedi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:08 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_khaz

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021

Τόπος

Islandia, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

erricane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2 tails!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Approx 10 individuals inside a Downtown Miami city planter, two of them growing close to 9+ inches tall!!

According to https://goorchids.northamericanorchidcenter.org/species/triphora/gentianoides/, T gentianoides can grow up to ~7.8" (~20cm) , and holding a ruler as straight as possible while keeping the orchid as vertical as possible, I suspect two are over ~9" (23ish cm) from soil to tip! Maybe close to 10" if perfectly straight including anything below soil level.

Most of them 5-6"

Highly disturbed and trafficked area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungerlord

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 08:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Here’s the falcon observation: https://www.inaturalist.org/observations/169399087

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Crandon Park

Observed during the 2023 South Florida City Nature Challenge (CNCSOFLO)

Project page: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2023-south-florida-cncsoflo/
Website: https://www.cncsoflo.com/
Instagram: @ cncsoflo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023

Περιγραφή

Lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresvila

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 06:45 ΠΜ EST

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicosalino

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

joslyali

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 03:17 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 10:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Look at all those bugs!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandahead_kaimenah

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 02:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen during the 2023 Carysfort Bioblitz organized by Dagny Johnson KLHB State Park and John Pennekamp State Park biologist Trudy F.

Project link here: https://www.inaturalist.org/projects/2023-carysfort-bioblitz

After blacklighting from ~3AM to sunrise, I joined Stefan's group from 8-10AM and then hiked out with Joshua until around 11:45. I then tagged along with Trudy (shoutout to young Valentin and his amazing questions!) and a few other visitors until 12:15.

Blacklighting observations from this event:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.445871537847147&nelng=-80.19031613683939&on=2023-04-01&place_id=any&project_id=blacklighting-florida&swlat=25.20878570378058&swlng=-80.40454953527689

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fherrerav

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 05:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2010

Περιγραφή

Growing on a poison ivy leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 06:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Many midges emerging from galls in flowers of an Amaranthus sp.! I photographed them with my microscope.


I collected four Amaranthus sp. plants from the same area to try to key them out using the Weakley key (and failed) but was really happy to find lots of cool critters using the plants.

My other related observations from today:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-01-10&place_id=any&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 04:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Observation for the predator. Link to the observation for the prey https://www.inaturalist.org/observations/146166218

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wetlandsuzanne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 02:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Shrike kill (Brown anole) impaled on a rose thorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mc_photo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 04:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 04:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

on Cestrum diurnum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 04:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 04:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Kendall, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen before the Dade Native Plant Workshop, led by Steve W. This workshop, open to novices and experts alike, are held every third Tuesday of the month. More info here: http://nativeplantworkshop.ning.com/profiles/blog/show?id=4914799%3ABlogPost%3A69815&xgs=1&xg_source=msg_share_post

My other posts from Kendall Indian Hammocks during and a little before the workshop:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.69937164681659&nelng=-80.34906725313324&on=2021-03-16&place_id=any&swlat=25.68873685739192&swlng=-80.38990120317597&user_id=joemdo&verifiable=any

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακανθορίκι (Acanthocybium solandri)

Παρατηρητής

antonio_amaral

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2014 03:06 ΜΜ -03

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanezigler

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 08:04 ΜΜ UTC

Τόπος

Key Biscayne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

boomerpetrizzo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 09:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2005

Περιγραφή

Carval Rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:37 ΜΜ EST

Περιγραφή

Paddling back to Flamingo from East Cape

Seen on a three day solo camping trip to East Cape in Everglades National Park (Cape Sable). I was particularly excited to go shelling on the beach (did not collect any shells, as that is prohibited in ENP) and also try some blacklighting out there.

All of my observations from this trip: https://www.inaturalist.org/observations?d1=2022-11-21&d2=2022-11-23&order=asc&place_id=any&user_id=joemdo

My mollusk observations from this trip: https://www.inaturalist.org/observations?d1=2022-11-21&d2=2022-11-23&order=asc&place_id=any&taxon_id=47115&user_id=joemdo

My blacklighting observations from this trip: https://www.inaturalist.org/observations?d1=2022-11-21&d2=2022-11-23&order=asc&place_id=any&project_id=blacklighting-florida&user_id=joemdo

Gonna be a while before I finish posting everything and before I finish writing up this journal post summing up the trip but eventually there will be more info here: https://www.inaturalist.org/journal/joemdo/72888-nov-21-nov-23-2022-east-cape-sable-camping

I am also planning on posting some videos to youtube over the next week or so but I'm prioritizing adding my observations first! Here's a link to my channel in case you want to see subscribe to see some videos about this trip: https://www.youtube.com/channel/UC1Exy70GX48bo6JCDqqRrtw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianshelburne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 08:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeggen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2009 10:44 ΠΜ +07

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thundershark25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

It appeared to be a fish with long tentacle-like extensions

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)

Παρατηρητής

ungerlord

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

These are two male black-throated blue warblers. The bird on the left is the Appalachian subspecies, which you can tell from the black streaks on his back. The male on the right is the "standard" black-throated blue warbler.

Appalachian warbler observation: https://www.inaturalist.org/observations/139146144

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 06:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taytonalvis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:46 ΠΜ AST

Περιγραφή

Kinda hard to see in the photo but the black fin gives it away

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobbono

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

michieldewit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobtarte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 05:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 06:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greatauk

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:28 ΠΜ CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

outdoors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 05:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 05:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

tristanp1201

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 06:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clive1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 06:37 ΠΜ EAT

Τόπος

Rufiji, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

fherrerav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Everglades National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Warwick, RI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

With a hapless Butterfish (entered separately)