Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 06:01 ΜΜ -03
Echinochloa colonum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Echinochloa colonum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:31 ΠΜ -03
Notodontidae - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Οικογένεια Notodontidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:00 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)
Strophocerus sericea - Photo (c) Gerry van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gerry van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Strophocerus sericea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 04:08 ΜΜ -03
Cydosia nobilitella - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe MDO
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Cydosia nobilitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:51 ΠΜ -03
Βρομούσες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udehb

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 09:39 ΠΜ WAT

Τόπος

Enugu State (Google, OSM)

Περιγραφή

It's called "mmimmi" by the igbo people

Dennettia tripetala - Photo (c) udehb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Dennettia tripetala, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:04 ΜΜ AST
Solanum stramoniifolium - Photo (c) Denis Bastianelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Denis Bastianelli
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Solanum stramoniifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:13 ΜΜ -03
Pepsis completa - Photo (c) Rodrigo Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Conte
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Pepsis completa, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:24 ΠΜ -03
Argia oculata - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Argia oculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:46 ΠΜ -03
Κοινός Σκιουροπίθηκος - Photo (c) Roxanne Lazarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roxanne Lazarus
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Κοινός Σκιουροπίθηκος (Saimiri sciureus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:07 ΠΜ -03
Spathophora biclavata - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Spathophora biclavata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:12 ΠΜ -03
Thenpea penthea - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Thenpea penthea, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:23 ΠΜ -03
Junonia evarete - Photo (c) Carlos Alexandre Mattos Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Alexandre Mattos Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Junonia evarete, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:13 ΠΜ -03
Mithras nautes - Photo (c) Karen Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Mithras nautes, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:24 ΠΜ -03
Burnsius orcus - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Burnsius orcus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:42 ΜΜ -03
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 07:43 ΠΜ -03
Heliconius demeter - Photo (c) ombeline_sculfort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by ombeline_sculfort
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Heliconius demeter, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:13 ΠΜ -03
Rhinella margaritifera - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alex Popovkin
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Rhinella margaritifera, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:22 ΠΜ -03
Plica umbra - Photo (c) Jay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jay
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Plica umbra, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 07:57 ΠΜ -03
Astrocaryum vulgare - Photo (c) amandine abn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by amandine abn
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Astrocaryum vulgare, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:46 ΜΜ -03
Celosia spicata - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Celosia spicata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 07:52 ΠΜ -03
Senna reticulata - Photo (c) Edith Belén Jiménez Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edith Belén Jiménez Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Senna reticulata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:45 ΠΜ -03
Cyperus ligularis - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Cyperus ligularis, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 08:25 ΠΜ -03
Matourea pratensis - Photo (c) Guillaume Delaitre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Delaitre
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Matourea pratensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:18 ΜΜ -03
Tridax procumbens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 08:08 ΠΜ -03
Trajectina trajecta - Photo (c) Guilherme A. Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guilherme A. Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Trajectina trajecta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:39 ΠΜ -03
Dianthera secunda - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpfeuillet
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Dianthera secunda, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:55 ΠΜ -03
Dryocopus lineatus - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by angel_castillo_birdingtours
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Dryocopus lineatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:35 ΜΜ -03
Dircema - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Γένος Dircema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:35 ΜΜ -03
Dircema - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη andrawaag: Γένος Dircema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2071