Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 08:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 09:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 10:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 04:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantallandburg

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:30 ΠΜ -03

Τόπος

Oost, Suriname (Google, OSM)

Περιγραφή

About 3-4 meters from shore along the right bank of the Suriname River near the indigenous village of Pierre Kondre Kumbasi. It grew on the forest floor between the leaf litter. The general area is a coarse (kwartz) white sand savanna area. The river bank has riverine vegetation in sandy clays.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2011 02:06 ΜΜ -03

Τόπος

Zanderij, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίλαινος (Γένος Philaenus)

Παρατηρητής

addshore

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 08:37 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayamamo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Seto - Naikai, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinalab

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 05:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 03:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:25 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 07:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 01:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Has a yellow breast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boatbirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 04:35 ΜΜ BST

Περιγραφή

A first for the UK ~ Bird was taken into care and sadly died in the night only weighing 50g ~ I believe the average is about 86g. Sad end to an incredible journey!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantallandburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:32 ΜΜ -03

Τόπος

Lelydorp, Suriname (Google, OSM)

Περιγραφή

This frog came into our house after a very rainy day

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 06:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 04:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldirksen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 08:06 ΜΜ -03

Περιγραφή

nieuwzorgweg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 12:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 01:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 01:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:00 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:57 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 10:15 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 08:50 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:40 ΜΜ -03

Τόπος

Meerzorg, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shalinikesarsing

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinalab

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 06:13 ΜΜ EST

Τόπος

Ancón, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 08:45 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

broelofs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 08:48 ΜΜ -03

Τόπος

Kabalebo, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 03:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 09:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 06:20 ΜΜ -03

Περιγραφή

Water from a small creek

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_luap

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:50 ΜΜ CEST

Τόπος

2222 Luxembourg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:51 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:21 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 06:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:23 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnshitobu

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 10:27 ΠΜ GMT

Τόπος

Zangbulung, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 12:10 ΜΜ WAT

Περιγραφή

Euchromia folletii, is an African day-flying moth, is a species of moth of the subfamily Arctiinae. It was described by Félix Édouard Guérin-Méneville in 1832. It is found on the Comoros and Seychelles, as well as in Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, South Africa and Tanzania

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnshitobu

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:21 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:38 ΜΜ WAT

Περιγραφή

Amata hubneri is a day flying moth in the superfamily Actiinae of tiger
moths and woolly bears. It is the smallest species in its genus. It can be found all over Singapore and most of Southeast Asia and yet little is known about its ecology and life cycle. In addition it is a member of a phylogenically uncertain and continually changing branch of the tree of life which obscures what information there actually is. The page aims to collect and present a large chunk of the information that exists on the species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:18 ΜΜ WAT

Περιγραφή

citronella grass, is a species of perennial aromatic plant from the family Poaceae, originating in tropical Asia. It is the source of an essential oil known as citronella oil, which is widely used for its natural insect-repelling properties

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnesabah

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:25 ΜΜ WAT

Περιγραφή

Mollugo nudicaulis is one of the few tropical species with a rosette growth habit. The whole plant is glabrous. The leaves are spatulate. From the center of the rosette emerges several stalks with inflorescences in cymes. The flowers are small and white. The fruit is a capsule containing numerous black seeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_luap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 05:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 08:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonukumar055

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:22 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projectseawolf_sv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:09 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Adult male crossing road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 04:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019 11:39 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosangelasouza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2003 03:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pioleon

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 08:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiasschnberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 08:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 05:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:58 ΜΜ CET

Τόπος

Antwerpen, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 03:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 11:12 ΠΜ CEST

Τόπος

Antwerpen, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:22 ΜΜ CET

Τόπος

Antwerpen, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 04:44 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 05:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 04:53 ΠΜ CET

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 05:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 04:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:53 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 01:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 02:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

seahorses_of_the_world

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Netherlands (Google, OSM)

Περιγραφή

Joke Maller/Guylian Seahorses of the World 2008