Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdhimes

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 10:32 ΠΜ SAST

Τόπος

False Bay, WC, ZA (Google, OSM)
Rhizostoma luteum - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Rhizostoma luteum, Ένα μέλος του Ριζόστομα (Γένος Rhizostoma)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdhimes

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:55 ΠΜ SAST

Τόπος

False Bay, WC, ZA (Google, OSM)
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 07:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Glabrous leaf pressed to the ground

Liparis capensis - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Liparis capensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:07 ΜΜ SAST
Bonatea speciosa - Photo (c) Gabi Miebach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabi Miebach
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Bonatea speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:40 ΠΜ SAST
Disa salteri - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Disa salteri, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antondeg

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:56 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Hunter Camera

Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Νότιος Τραγέλαφος (Tragelaphus sylvaticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_devine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:50 ΠΜ SAST
Geocolaptes olivaceus - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Geocolaptes olivaceus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanb44

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 04:57 ΜΜ SAST
Cacosternum australis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cacosternum australis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanprivett

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:16 ΜΜ SAST
Hyperolius marmoratus verrucosus - Photo (c) Jessica Myburgh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica Myburgh
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Hyperolius marmoratus ssp. verrucosus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Disa dracomontana - Photo (c) Erwin Sieben, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Sieben
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Disa dracomontana, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyabonga674

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 06:07 ΠΜ SAST
Cochlitoma zebra - Photo (c) Gareth Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Bain
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cochlitoma zebra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 06:40 ΠΜ SAST
Otomys sloggetti - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Otomys sloggetti, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasacres

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 09:13 ΠΜ SAST
Cochlitoma zebra - Photo (c) Gareth Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Bain
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cochlitoma zebra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohan_the_antman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 01:10 ΜΜ SAST
Cochlitoma zebra - Photo (c) Gareth Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Bain
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cochlitoma zebra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the6000

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 05:01 ΜΜ SAST
Cochlitoma zebra - Photo (c) Gareth Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Bain
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cochlitoma zebra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 09:16 ΠΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Cochlitoma zebra - Photo (c) Gareth Bain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Bain
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Cochlitoma zebra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:40 ΜΜ SAST
Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrobotha

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:34 ΠΜ SAST
Satyrium odorum - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Satyrium odorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 04:42 ΜΜ SAST
Pterygodium volucris - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Pterygodium volucris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liezlvandermerwe

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:05 ΠΜ SAST
Satyrium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Γένος Satyrium, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmspaul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:11 ΠΜ SAST
Disa hallackii - Photo (c) suewhitelaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Disa hallackii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndrecoutriers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:15 ΠΜ SAST
Satyrium carneum - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Satyrium carneum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 01:09 ΜΜ SAST
Erica obliqua - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Erica obliqua, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liezlvandermerwe

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 12:49 ΜΜ SAST
Thomisus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Γένος Thomisus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 12:57 ΜΜ SAST
Crotaphopeltis hotamboeia - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Crotaphopeltis hotamboeia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibiyas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:41 ΠΜ SAST
Disa uniflora - Photo (c) Thomas Ashworth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Ashworth
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Disa uniflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibiyas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:34 ΜΜ SAST
Disa graminifolia - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Disa graminifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibiyas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:11 ΠΜ SAST
Gladiolus monticola - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Gladiolus monticola, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibiyas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:57 ΠΜ SAST
Gladiolus monticola - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Gladiolus monticola, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanb44

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:51 ΜΜ SAST
Lachenalia punctata - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Chris Vynbos
Η ταυτότητα του χρήστη amestwooceans: Lachenalia punctata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3667