Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrush1980

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:36 ΠΜ SAST

Τόπος

Sun Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

Double-collared sunbird feeding a juvenile Klaas's cuckoo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 09:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylandewaal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tn_mabena

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tt20marianne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 07:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Glabrous leaf pressed to the ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_devine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 06:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmspaul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizhutton

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 12:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Slender terrestrial up to 100mm. Leaves 2 or 3,broadly egg-shaped, flat & spreading near the soil surface. Inflorescence lax, flowers green or yellowish-green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillblignaut

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2010

Περιγραφή

Disperis macowanii


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

liezelg

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 05:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgan_van_den_berg

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 10:20 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On pyjama shark fin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Measured, ORI Tagged (D255575) and Released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:48 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Measured, ORI Tagged (D255580) and released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russula

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 11:10 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 04:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianluca_de_gasparis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:53 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Lifer! Climbed up a cliff for this thing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymondvr

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 10:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 02:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013 11:22 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conoreastment

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:02 ΠΜ SAST

Περιγραφή

carnivorous plant?

Plot 15 red end to trichome small spreading at base

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldkurten

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindeq

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 12:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tifftiffs

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessa_11

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 08:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callumevans

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 02:01 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 02:28 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja nivea

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambeams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:28 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angeldv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanb44

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 03:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebrunke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 01:39 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouislotha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callumevans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:30 ΠΜ SAST

Τόπος

Elsebaai, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linglaing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 08:41 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milanstruwig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 12:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatakruyswijk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janebattersby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 07:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornebrink

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 11:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenejvvuuren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredy53

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisawessels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieviljoen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannet4frogs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikefabricius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 04:57 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Population 50+

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 10:59 ΠΜ SAST

Περιγραφή

2024 01 18 Disa Falls
Disa graminifolia (Grass Disa)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan828

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenejvvuuren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Disa hians

Παρατηρητής

peterswart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 04:21 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Duplicate for the crab spider

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:55 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2009 12:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 10:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 12:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Disa hians

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 10:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 11:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaraleroux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 02:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreymichaelg

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:16 ΠΜ CET

Περιγραφή

Short flower stalk no more than 5cm, bearing minute white flowers about 2mm wide, 3mm at the most. One population observed in the area, comprising about 7 individual plants, all growing on the shady side of a shallow cutting/hollow in the earthen bank beside the path. Area burnt Jan 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthcozien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 07:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthcozien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Disa hians

Παρατηρητής

anjadup

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 01:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aneld

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 12:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 12:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubigenus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 02:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

col_karoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Disperis paludosa white form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 02:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorianev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieter_wouter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic_brink

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:41 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 05:37 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieter_wouter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ SAST