Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 02:33 ΜΜ CST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:05 ΠΜ KST

Ετικέτες

Gloydius ussuriensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Gloydius ussuriensis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soldelaquadrasalcedo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Andrias japonicus - Photo (c) ShiroHonjo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ShiroHonjo
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Andrias japonicus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2012 11:39 ΠΜ HST
Rana kukunoris - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Rana kukunoris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

maomorningyip

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Hunan, CN (Google, OSM)
Odorrana versabilis - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Odorrana versabilis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 07:54 ΠΜ KST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k0ng

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 07:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

Rana zhenhaiensis - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Rana zhenhaiensis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k0ng

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 07:09 ΜΜ CST

Περιγραφή

Rana culaiensis - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Rana culaiensis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohubuqing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 08:36 ΜΜ CST
Ophiophagus hannah - Photo (c) Puttaraju Kenchappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Puttaraju Kenchappa
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Ophiophagus hannah, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bandabacks

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Tianjin, CN-TJ, CN (Google, OSM)
Gekko swinhonis - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Gekko swinhonis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:11 ΜΜ KST
Καστανοπαπαδίτσα - Photo (c) Vulpes_podšitá, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

yuran_dong

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:44 ΜΜ AWST
Dicroglossidae - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Οικογένεια Dicroglossidae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seakay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valasticom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 12:20 ΜΜ -02
Pelodryadinae - Photo (c) Matthijs Hollanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthijs Hollanders
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Υποοικογένεια Pelodryadinae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:59 ΠΜ CEST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdalena_prov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 01:48 ΜΜ CEST
Leiobunum rupestre - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Σύνθετο Leiobunum rupestre, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αντιλόπη Νιλγκάι (Boselaphus tragocamelus)

Παρατηρητής

mrmorton

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 08:08 ΠΜ +03
Αντιλόπη Νιλγκάι - Photo (c) Gaurika Wijeratne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Αντιλόπη Νιλγκάι (Boselaphus tragocamelus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:29 ΜΜ KST
Parus minor - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Parus minor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος
Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

hannah-coq

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 12:58 ΜΜ PST
Αμφίβια - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση
Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

cheymstoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 04:45 ΜΜ UTC

Τόπος

Division No. 13 (Google, OSM)
Αμφίβια - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsunami78

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:21 ΜΜ +07
Polypedates megacephalus - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Polypedates megacephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 03:38 ΜΜ KST
Καστανοπαπαδίτσα - Photo (c) Vulpes_podšitá, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongzhujun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 10:12 ΠΜ GMT
Agama picticauda - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Agama picticauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:25 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:14 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:17 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:22 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:25 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:29 ΜΜ JST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη amarzee: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10632