Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 12:25 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 12:26 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Σκίουρος (Callosciurus notatus)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 09:28 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangshen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 12:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτός Σκίουρος (Sundasciurus tenuis)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 09:20 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 01:20 ΜΜ CST

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

diospyros maclurei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 01:28 ΜΜ CST

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

lithocarpus handelianus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:58 ΜΜ KST

Περιγραφή

이등감자님의 기록입니다.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:41 ΠΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:51 ΠΜ KST

Περιγραφή

OGR
GTATTTGGTGCCTGGGCCGGGATAGTGGGCACCGCCTTAAGTCTCCTAATTCGAGCTGAGTTAAGCCAACCTGGGACTCTTCTTGGGGATGACCAAATTTATAATGTAATTGTAACTGCTCACGCATTTGTAATAATCTTTTTTATAGTGATACCAGTAATAATTGGGGGTTTCGGAAATTGGCTAGTTCCATTAATAATCGGCGCCCCGGATATAGCATTTCCACGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTATTACCCCCATCATTTCTTTTATTACTAGCATCATCCGGGGTTGAGGCCGGAGCAGGGACAGGCTGAACCGTTTATCCACCATTAGCAGGCAACTTGGCACATGCCGGGGCTTCGGTTGATTTAACAATTTTTTCGCTACATTTAGCAGGTATTTCATCAATTCTAGGAGCAATTAACTTTATTACAACTTCCATTAATATAAAGCCCTCGTCGATATCGCAATATCAAACACCCTTATTTGTATGATCTGTATTAATTACTGCTATTCTTCTTTTACTATCTTTACCAGTCCTTGCCGCAGGGATTACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACTACATTCTTCGACCCTGCGGGGGGAGGTGACCCTGTTCTTTACCAGCACTTGTTTTGATTTTTTGGTCATCCAGAGGTTTATATTCTTATTCTCCCCGGATTTGGAATAATTTCTCACATTGTTACATATTACTCAGCAAAAAAAGAACC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:07 ΜΜ KST

Περιγραφή

@amarzee
This individual is a salamander of the genus Hynobius, what species is it?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 04:23 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maoliang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sichuan, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yzcitic_zj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:36 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:59 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:38 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 05:30 ΜΜ KST

Τόπος

Yanggu, KR-KW, KR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapeng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 04:36 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:04 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homemountain

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:01 ΜΜ HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

photoed at an altitude of about 1800 meters, the 11th snake species I photoed around Beijing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 07:36 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 08:45 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xianchunqiu

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022

Τόπος

中国辽宁省 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:30 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 07:52 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:15 ΜΜ CST

Τόπος

Fuzhou, CN-FJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:48 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:15 ΠΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 12:25 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliklaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:20 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 01:34 ΜΜ JST

Τόπος

Nantou, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 02:13 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getblank

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2016 03:25 ΜΜ JST

Περιγραφή

Originally from China but released for reintroduction of the species in south korea

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016 05:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 02:56 ΠΜ AWST

Τόπος

Lim Chu Kang (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018

Περιγραφή

I would love to get a feed back on that one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenyu

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:32 ΠΜ HST

Τόπος

Jinhua, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

The difference between Tauphaedusa tau and Euphaedusa aculus.
T. tau has a protruding lamella subcolumellaris at the aperture.
It looks like a little white tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 10:39 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:06 ΜΜ KST

Περιγραφή

With a tracking device

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environmentalista

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 03:13 ΜΜ UTC

Περιγραφή

In the swimming pool before being dipped out. Hopped quickly to the rock area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_sunbathing

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 10:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:57 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:35 ΜΜ KST

Τόπος

Xinzhou, CN-SX, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:24 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικό Χάμστερ (Cricetus cricetus)

Παρατηρητής

barnabywalters

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getblank

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 05:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:23 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 10:42 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_facq

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

getblank

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:06 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongmindai

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:10 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 08:02 ΜΜ AWST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getblank

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 11:43 ΠΜ AWST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Amata emma

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 10:52 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 06:45 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 12:28 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 09:04 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Jeollanam-do, KR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Jeollanam-do, KR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rana uenoi

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:27 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 11:10 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 01:19 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 01:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 02:44 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_c_riddell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2018 06:26 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wang1420

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 04:03 ΠΜ AWST

Τόπος

Taizhou, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 11:46 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 11:39 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_wagner1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 09:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 12:34 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 05:45 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 04:55 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 11:24 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 04:18 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 11:02 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robonokara

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 05:17 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 10:11 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 07:17 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 06:52 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

manassas

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:19 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:32 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 08:38 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 09:43 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:59 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:53 ΜΜ KST

Περιγραφή

? diadema

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 01:30 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:55 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

christopherlambert

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

This specimen was right beside the Catcrow. Seems legit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakyeolsohn

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 10:04 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 02:48 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakedavidmaclennan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 08:04 ΜΜ KST

Περιγραφή

Roadkill lizard.

Ετικέτες