Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eataie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:48 ΜΜ PST
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 10:49 ΠΜ PST
Naematelia encephala - Photo (c) Ireen Trummer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Naematelia encephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

Growing on the ground under conifer

Boletopsis leucomelaena - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Boletopsis leucomelaena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisai59

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 06:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

has a sweet smell, spines on the underside

Sarcodon squamosus - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Sarcodon squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogshouse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Marasmiellus candidus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:29 ΠΜ PST
Clavicorona taxophila - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Clavicorona taxophila, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

Thought this was a Tricholoma until I noticed the webbing over the gills

Tricholoma - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Tricholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 03:06 ΜΜ PST
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poppy1965

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:35 ΜΜ UTC
Marasmiellus candidus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redroad111

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

On a cloudy day on alderbrook resort trails near huckleberry bushes in fur debris had a rubbery texture and was identified in our class

Hypomyces cervinigenus - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Hypomyces cervinigenus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redroad111

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

On a cloudy day on alderbrook resort trails near huckleberry bushes in fur debris had a rubbery texture and was identified in our class

Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphibianaficionado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:14 ΜΜ PST

Τόπος

Union, WA, US (Google, OSM)
Clavulinopsis laeticolor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Clavulinopsis laeticolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandownbytheriver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:24 ΜΜ PST
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandownbytheriver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:22 ΜΜ PST

Τόπος

Belfair, WA, US (Google, OSM)
Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Dacrymyces chrysospermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eataie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:48 ΜΜ PST
Lepista nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Lepista nuda [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roverath

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:44 ΠΜ PST
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronjhilliard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:44 ΠΜ PST
Hygrocybe singeri - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Hygrocybe singeri, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubnorv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:13 ΜΜ PST
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxare

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:29 ΜΜ PST
Scytinotus longinquus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Scytinotus longinquus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harkinsak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:40 ΠΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)
Xylaria hypoxylon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Xylaria hypoxylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubnorv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 02:12 ΜΜ PST
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thismachine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

under a conifer

Hygrocybe singeri - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Hygrocybe singeri, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2785

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 08:21 ΠΜ PST
Cystoderma amianthinum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Cystoderma amianthinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilloblock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Lepista tarda - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Lepista tarda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dottiec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:43 ΠΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)
Ascocoryne sarcoides - Photo (c) Sarah Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Ascocoryne sarcoides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaibrator

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:57 ΜΜ PST
Hydnum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Hydnum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millivedder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 12:43 ΜΜ PST

Τόπος

Seabeck (Google, OSM)
Marasmiellus candidus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 03:33 ΜΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fruiting from dirt amidst cedar duff. Slimy all over / vicid.

Brown caps hint at orangeness, translucent-striate at margins. Convex. 3cm diameter

gills free / having notched tooth. creamy white hints of orange, with ice blue where the gills meet the stipe and glowing from behind.

stipe apex ice blue, quickly transitioning to white to creamy orange. marbling visible. 6-8.5cm long, 0.7cm thick

Gliophorus psittacinus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Gliophorus psittacinus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mam252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 12:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

Our equivalent to M. flava

Mucronella - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Mucronella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonwood72

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 10:40 ΜΜ PST
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη alyzamw: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1331