Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amamalian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 07:56 ΠΜ UTC

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the evergreen woods on an overcast day amongst some P. menziesii, Gaultheria shallon, and Polystichum munutim.
Trumpet or vase-like growth with black inner color and gray external color. Undulating cap margins and some with tomentose scales on the inner surface as seen in picture 2. Tastes delicious!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbarreca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 11:28 ΠΜ PST

Περιγραφή

Stalk hollow, 8 cm long, < 1 cm thick, cap 2 cm wide. Pleasant odor. Forest has mixed conifers, madrone, ericaceous understory.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:12 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 03:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019

Περιγραφή

Velvety stipe, smooth head. I took these as specimens so if there is anyone doing genetic work on these I would like to send them in

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 02:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

CHEG

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 12:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

I was excited to see a Red-throated Loon!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronjhilliard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natvik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing with Sitka spruce and Oregon Ash.
Terrestrial

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 01:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 01:20 ΜΜ UTC

Περιγραφή

trippy ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

duller UV reaction that other specimens I have collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylodon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 11:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 03:19 ΠΜ HST

Περιγραφή

No noticeable stipe. ID confirmed be sequencing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy_zacek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 01:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At the base of a large fir tree in Banner Forest. Made a delicious soup

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourdparent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourdparent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:55 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 12:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:11 ΠΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinacious

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 08:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelharborwildwatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 11:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natvik

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020

Περιγραφή

Beautiful Stemonitis in bright yellow!
What causes the different colors in these guys?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporellus

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremypnw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 12:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A pair of Black Oystercatchers were on the beach during the minus tide. This one was foraging, the other had her beak tucked under her wing for a nap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffyinca

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

lizbotandcondor

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 05:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A male Purple Martin paused on the pier railing below the PTMSC nest boxes. I counted 11 flying above the pier and perching or entering the boxes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

millivedder

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Bremerton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipiterolympica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chasing Steller’s Jays and robins

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beastmaster_briere

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023

Τόπος

Bremerton, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

🏆🐉

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

beastmaster_briere

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 07:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Bremerton, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

🪶

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khazelbaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2008 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalelevin

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd92

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

gclenaghan

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 02:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millivedder

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 04:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelleypasco

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 09:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevingoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millivedder

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 01:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Bremerton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titus9

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisplank

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 08:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:10 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jareddodson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagotg7

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

m_mr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 08:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Fruiting from decaying wood. Likely pseudotsuga menziesii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinrosner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 04:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneazlecatwa

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 03:09 ΜΜ PST

Τόπος

Seabeck, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Φάλαινα (Eschrichtius robustus)

Παρατηρητής

karen_straus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:39 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juncojoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 12:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

Short tail. Small - quail sized. Brown and streaked.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Grey clavarioid fungus growing from poor mossy soil with Geoglossum and Clavaria. Stipe opaquely nattered, head with a less fibrous, more uniformly grey look.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 02:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

Squat little Helvella growing in mossy gravelly soil near Quercus wislizeni and Pseudotsuga menziesii. Head wider than tall, wrinkly but not folded, black to grey. Stipe bright white, chambered, rather stocky.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfchyde

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobtennessen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahparr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 04:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

UVF 365 nm = blue petals, bright yellow pollen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 09:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

Notes/link from my MO observation below-

Fruiting beneath Douglas fir and big leaf maple.
Odor: like Golden Grahams cereal/honey.
Harvested/dried 3 specimens for herbarium collection.

https://mushroomobserver.org/444445?q=1aSGP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronjhilliard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 04:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

With Pseudotsuga menziesii, Arctostaphylos columbiana, and Arbutus menziesii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 12:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:16 ΜΜ HST

Περιγραφή

Conifer forest. Growing next to a beaver pond. Two mushrooms in the same spot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 01:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 07:48 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 05:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

On an Armillaria sp. mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 07:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Habitat: Mixed conifer forest
Substrate: Duff and well-rotted wood
Notes: Woody flesh and pointed tips make me think Lentaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 07:41 ΠΜ PST

Περιγραφή

Habitat: Conifer forest
Substrate: Duff
Notes: Small flat-topped vaguely translucent off-white club.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:16 ΠΜ PST

Περιγραφή

Habitat: Old-growth conifer forest
Substrate: soil
Notes: Pink fruit with dark pink branch tips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2016

Περιγραφή

Large, vibrant pink flushes of Ramaria intermixed with salal and Oregon grape beneath large, 2nd growth Douglas firs. Largest fruiting bodies of any true pink corals I’ve encountered to date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvoss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 04:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 12:21 ΜΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I’ll add more photos later, took closeup shots to confirm ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empidonax_wrightii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 01:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In redwood forest on small twigs and leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At the base of Chrysolepis chrysophylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At the base of Chrysolepis chrysophylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knesse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnstrunk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 12:19 ΜΜ +13

Τόπος

Poulsbo, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejchandler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brngckn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 09:05 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brngckn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 08:34 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 04:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:24 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In roadside near creek