Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vgsaladiaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:38 ΜΜ -03
Chilina parchappii - Photo (c) Valentín Alfano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valentín Alfano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chilina parchappii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinns-outside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 06:59 ΠΜ -05
Chloroceryle inda - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle inda, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinns-outside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 10:42 ΠΜ -05
Chloroceryle inda - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle inda, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorisvandermeer

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 06:10 ΜΜ -03
Chloroceryle amazona - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_forrester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2015 06:48 ΠΜ -05
Chloroceryle amazona - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundacionfigueroametapan

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 09:44 ΠΜ CST
Chloroceryle americana - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle americana, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krlfiallos

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:09 ΠΜ CST
Chloroceryle amazona - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinns-outside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 07:25 ΠΜ -05
Chloroceryle aenea - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle aenea, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinns-outside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 07:25 ΠΜ -05
Chloroceryle aenea - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle aenea, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderbird22

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:02 ΜΜ -05
Chloroceryle aenea - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle aenea, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita95

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:42 ΠΜ -03
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vgsaladiaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:55 ΜΜ -03
Physidae - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Οικογένεια Physidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:00 ΠΜ -03
Pomacea - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γένος Pomacea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulisesbalza

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:16 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Ensis macha - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Ensis macha, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fplima

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:43 ΜΜ -03
Trophon geversianus - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Trophon geversianus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas1416

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:30 ΠΜ -03
Dallocardia - Photo (c) Zach Berghorst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Berghorst
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γένος Dallocardia, Ένα μέλος του Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecifloresturdera

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:03 ΜΜ -04
Ampullariidae - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Οικογένεια Ampullariidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elo_gimenez_iros

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:21 ΜΜ -03
Olivancillaria auricularia - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Olivancillaria auricularia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:25 ΠΜ -03
Pododesmus rudis - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Pododesmus rudis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:22 ΠΜ -03
Pododesmus rudis - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Pododesmus rudis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:45 ΠΜ -03
Aequipecten tehuelchus - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Aequipecten tehuelchus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:07 ΠΜ -03
Zidona dufresnii - Photo (c) Veronidae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Zidona dufresnii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:07 ΠΜ -03
Volutidae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Οικογένεια Volutidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:05 ΠΜ -03
Pachycymbiola brasiliana - Photo (c) Martin Abreu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Abreu
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Pachycymbiola brasiliana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:02 ΠΜ -03
Aequipecten tehuelchus - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Aequipecten tehuelchus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:58 ΠΜ -03
Eucallista purpurata - Photo (c) Marcos de Vasconcellos Gernet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcos de Vasconcellos Gernet
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Eucallista purpurata, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:46 ΠΜ -03
Buccinanops cochlidium - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Buccinanops cochlidium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:23 ΜΜ -03
Proteopitar patagonicus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Proteopitar patagonicus, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:25 ΜΜ -03
Mactra guidoi - Photo (c) Valentín Alfano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valentín Alfano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Mactra guidoi, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:17 ΜΜ -03
Tegula patagonica - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Tegula patagonica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8742