Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:05 PM UTC

Τόπος

Chepo, PA-PN, PA (Google, OSM)
Chloroceryle amazona - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilamoira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 03:22 PM -03

Τόπος

Bahia San Blas (Google, OSM)
Sterna trudeaui - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Sterna trudeaui, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tizianoluka

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:46 PM UTC
Cyanoliseus patagonus - Photo (c) sical_isfla_veola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Cyanoliseus patagonus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013 01:13 PM -03
Microspingus torquatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Microspingus torquatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:41 PM -03
Colaptes melanochloros - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:14 PM -03
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillerminarappi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:43 AM -04

Περιγραφή

hembra

Chloroceryle amazona - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:27 PM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugioelvergel

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 12:06 PM UTC
Salvator merianae - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugioelvergel

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 12:05 PM UTC
Salvator merianae - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) Hydrochoerus hydrochaeris

Παρατηρητής

gonza14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 02:22 PM UTC

Περιγραφή

Carpincho

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:43 AM -04

Τόπος

Islas Becasses (Google, OSM)

Ετικέτες

Trophon geversianus - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Trophon geversianus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

La Pampa, AR (Google, OSM)
Spiziapteryx circumcincta - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Spiziapteryx circumcincta, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 03:14 PM UTC
Colaptes campestris campestroides - Photo (c) Samanta Acuña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Colaptes campestris ssp. campestroides, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macostalb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:13 PM -03
Colaptes campestris campestroides - Photo (c) Samanta Acuña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Colaptes campestris ssp. campestroides, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:52 PM -03
Falco femoralis - Photo (c) Javi Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Falco femoralis, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:11 PM -03
Hymenops perspicillatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Hymenops perspicillatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:11 PM -03
Anas flavirostris - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Anas flavirostris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:03 PM -03
Perumytilus purpuratus - Photo (c) javier_herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Perumytilus purpuratus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:06 PM -03
Siphonaria lessoni - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Siphonaria lessoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:15 PM -03
Eurhomalea exalbida - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Eurhomalea exalbida, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:47 PM -03
Aulacomya atra - Photo (c) Pedro Pablo Aros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Aulacomya atra, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:57 PM -03
Spinus - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γένος Spinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 09:24 PM -03
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_baima

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020
Salvator merianae - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:52 PM -04
Milvago chimango - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Milvago chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:27 PM -04
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 08:18 PM -04
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Λαρίνες (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

datafoya2314

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2013 02:26 AM EDT
Chloroceryle americana - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Chloroceryle americana, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2828