Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ta_norma

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:01 ΠΜ -05

Περιγραφή

Una tristeza todo Manaure está invadido, me dijo una señora que acabó con todo su siembra de plátano... hablé con alguien de la umata y nos dijo que no hay alguien a cargo de esto. :(

Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azerradjo

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:41 ΠΜ -03
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Epiphragmophora trigrammephora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:26 ΠΜ -03
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Epiphragmophora jujuyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_schelesky

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 02:27 ΜΜ -03
Pomacea - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γένος Pomacea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valegonzalez433

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:56 ΠΜ -03
Drymaeus poecilus - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Drymaeus poecilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinacuello

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:23 ΠΜ -03
Buccinastrum deforme - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Buccinastrum deforme, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:06 ΠΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Trophon geversianus - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Trophon geversianus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hildemaryrodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 06:01 ΜΜ -04
Arca zebra - Photo (c) Fabio Moretzsohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabio Moretzsohn
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Arca zebra, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 02:59 ΜΜ -03
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarisseodebrecht

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:43 ΠΜ -03
Atrina seminuda - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Atrina seminuda, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

lilibeth07

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:27 ΠΜ -05
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

ccabreraa

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:47 ΜΜ -05
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruposalvaje

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:04 ΜΜ -04

Περιγραφή

Primera expedición a playa Carvallo - Fundación Grupo Salvaje

Perumytilus purpuratus - Photo (c) Diego Mira San Martín, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Mira San Martín
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Perumytilus purpuratus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruposalvaje

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:04 ΜΜ -04

Περιγραφή

Primera expedición a playa Carvallo - Fundación Grupo Salvaje

Echinolittorina peruviana - Photo (c) fabian soriano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fabian soriano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Echinolittorina peruviana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruposalvaje

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:04 ΜΜ -04

Περιγραφή

Primera expedición a playa Carvallo - Fundación Grupo Salvaje

Echinolittorina peruviana - Photo (c) fabian soriano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fabian soriano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Echinolittorina peruviana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024
Στρείδι - Photo (c) Alexander Geragotelis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Geragotelis
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024
Crepidula cachimilla - Photo (c) Valentín Alfano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valentín Alfano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Crepidula cachimilla, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024
Sheldonella bisulcata - Photo (c) El Naturalista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by El Naturalista
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Sheldonella bisulcata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccarlasf

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 04:57 ΜΜ -03
Drymaeus poecilus - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Drymaeus poecilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maite39

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 03:56 ΜΜ -03
Otala punctata - Photo (c) Xvazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Otala punctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maite39

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:38 ΜΜ -03
Plagiodontes patagonicus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Plagiodontes patagonicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024
Mactra guidoi - Photo (c) Valentín Alfano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valentín Alfano
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Mactra guidoi, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024
Proteopitar patagonicus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Proteopitar patagonicus, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 07:00 ΠΜ AST
Caenogastropoda - Photo (c) lenoreatwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Υφομοταξία Caenogastropoda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 07:00 ΠΜ AST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisdacr

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:22 ΠΜ -05
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leyla11

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Huevo

Pachycymbiola brasiliana - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Pachycymbiola brasiliana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilogolovchenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:33 ΜΜ -03
Pomacea - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Γένος Pomacea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:05 ΠΜ -03
Corbicula fluminea - Photo (c) L.J. Lamera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by L.J. Lamera
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:16 ΜΜ -03
Aequipecten tehuelchus - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη alfanova: Aequipecten tehuelchus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12441