Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

vgsaladiaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 07:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agusalvarez97

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχύλα (Tonna galea)

Παρατηρητής

mateusrbbispo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachopopurri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachopopurri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachopopurri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vgsaladiaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agusalvarez97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Hembra en pareja, identificada en el campo por las tapadas negras y los despliegues del macho.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josequesada

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:58 ΜΜ -03

Περιγραφή

Primer registro en la provincia de Mendoza-Especie exótica invasora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agusalvarez97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

abelpontoriero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafatosi

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 03:34 ΜΜ -03

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακόγλαυκα (Surnia ulula)

Παρατηρητής

bjorgephoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 02:07 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucilaraj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe24333

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 04:27 ΜΜ -04

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Fissurella latimarginata vista al costado del muelle UCN

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belanave

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Esta es tercera ves que observo, la ubicación es aproximada, lo que es exacto que fue en el camino vecinal dentro del Refugio de Vida Silvestre Bahía San Blas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Cerion uva

Παρατηρητής

rubby_outdoors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:35 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierraeco

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungidelica

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aixa_costilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023

Περιγραφή

Orden Pulmonata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abird1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

roysh

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:10 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roysh

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:10 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustinrdgez

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2015 08:11 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_marin_zuluaga

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:24 ΜΜ -03

Τόπος

Mucuri, BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rotaractclubtrujillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomofobia

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 05:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

caesar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaleta

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:24 ΜΜ -03

Τόπος

Caleta Córdova (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jufoz

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:05 ΠΜ -03

Περιγραφή

Fecundação

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam778

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theothersideok

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 05:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camrvaldivia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 12:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_vallejos

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:52 ΠΜ -03

Περιγραφή

Catched in a mist-net, for research. It was released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 06:34 ΜΜ -03

Τόπος

Portal Cambyreta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danharville

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2016 07:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miraves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2014 04:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

I don't think he got the message...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

nilo_eparek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 08:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloedgardo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelo_augusto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfarias

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 08:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernntolosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

Ejemplar hembra con leucismo parcial

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rammahr

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 06:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 04:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescocecere

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2015 12:28 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriziolanfredi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 03:35 ΜΜ CET

Περιγραφή

osservati 5 esemplari in un fosso

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiafalaschi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 05:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nazadelcarlo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 02:54 ΜΜ -03

Τόπος

Salta, Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_rocha

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016

Περιγραφή

Corbicula largillierti (Philippi, 1844)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoturismo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:55 ΠΜ -03

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_lagos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianruiz2022

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022

Περιγραφή

Encontrado por Alejandro Laviano, en Punta Rocas, Playa Verde.
Señal de que se están dando condiciones oceanográficas y meteorológicas singulares que advectaron aguas oceánicas cálidas hacia la costa, penetrando incluso en el estuario del Río de la Plata.
El último registro de Argonautas para esta zona (Oeste de Maldonado) había sido en el año 2004.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-naturalista

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:42 ΜΜ -03

Τόπος

Posadas, Misiones (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb-bender

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 03:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_stanton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebv15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_manuel_monrreal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 05:57 ΜΜ CST

Τόπος

Durango, MX-DU, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlottereemts

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lswift

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissyleigh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundacionfigueroametapan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirian15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ademicheli

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 04:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR1723.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ademicheli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2017 04:32 ΜΜ -03

Τόπος

n.a328, UY-RO, UY (Google, OSM)

Περιγραφή

Ejemplar encontrado junto con su puesta de huevos a profundidad aproximada de 5 metros, durante buceo en apnea en restingas de la zona cercana al Faro de La Paloma (Rocha, Uruguay). Habían mas ejemplares en la zona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mara237

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 07:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

Esta vizcacha estaba así lastimada, pero viva. Me resulto un registro extraño

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolaandreavillagranaqueveque

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 09:43 ΠΜ -03
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 01:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliobuongermini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 12:53 ΜΜ -03

Τόπος

Banco'I, Paraguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joakospamerwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brent_isojima

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 05:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 08:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogman44

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-soriano-vargas

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

bombin

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2014 06:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

josce

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamole

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 12:18 ΜΜ -03

Περιγραφή

Indivíduo melanico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabygalleta

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:05 ΠΜ -05