Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pthompson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 01:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Bainbridge Island (Google, OSM)
Enoplognatha ovata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl Coldren
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Σύνθετο Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

tomkaye

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Seabeck, WA, US (Google, OSM)
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkaye

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Seabeck, WA, US (Google, OSM)
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreweller

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 08:21 ΜΜ PDT
Enoplognatha ovata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl Coldren
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Σύνθετο Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 05:51 ΜΜ PDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orobanchaceae_or_bust

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 12:47 ΜΜ PDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deliciousort

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 10:13 ΠΜ PDT
Enoplognatha ovata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl Coldren
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Σύνθετο Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassievalenti

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:48 ΠΜ PDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:35 ΜΜ PDT
Graphocephala fennahi - Photo (c) solomon v. hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon v. hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Graphocephala fennahi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

nguyekat009

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 05:32 ΜΜ PDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecca99

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 08:15 ΜΜ PDT
Silene coronaria - Photo (c) Georgios Mesimeris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgios Mesimeris
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Silene coronaria, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianne_denton

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not a Variegated Fritillary - cannot delete accidental ID

Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Sympetrum corruptum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiehavers

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 08:46 ΜΜ PDT

Τόπος

Seabeck, WA, US (Google, OSM)
Hydrangea paniculata - Photo (c) Tomas Karban, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tomas Karban
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Hydrangea paniculata, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

angel1266

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 08:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

It was in a neighborhood near Lake Washington in Seattle.

Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Terra Occ
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave1117

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:12 ΜΜ PDT
Acer palmatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Acer palmatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kitelikethebird

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lady beetle larva. Our yard is full of them this month.

Harmonia - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Rodolfo Lillo Lobos
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γένος Harmonia, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_20779

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:59 ΜΜ PDT
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

pquimby

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 04:59 ΜΜ PDT
Γαϊδουράγκαθο - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1789

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:51 ΠΜ PDT
Russula - Photo (c) Gordon C. Snelling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gordon C. Snelling
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:34 ΠΜ PDT
Cornus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γένος Cornus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peytonhlavaty

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

8 legs

Σφιγγίδες - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

alexaslee

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

13

Αρμαδιλλίδιο - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Αρμαδιλλίδιο (Γένος Armadillidium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

scott1103

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lanky long tailed wasp

Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

yanaykm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

  1. A pupa
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa9840

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:59 ΠΜ PDT
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbell15

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 02:16 ΜΜ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

lulya

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 07:34 ΜΜ PDT
Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sellerby

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 03:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Suquamish, WA, USA (Google, OSM)
Rhododendron - Photo (c) Thomas Shellenberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Shellenberger
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birbos777

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 01:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I want to know what the silver part of it is.

Marmara arbutiella - Photo (c) calloohcallay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calloohcallay
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Marmara arbutiella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalost

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:05 ΜΜ PDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexmohr: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1653