Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 01:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Big Finn Hill Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfram06

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Common Pill Woodlouse infected with IIV-31. Reaction time was slow in this animal, as well as movement speed. I brought it home with me for observation, however, it died a few days later. The animal returned to its normal color after death.