Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:29 ΜΜ CEST

Περιγραφή

🇨🇿 Spáry v žulové dlažbě.
🇬🇧 Joints between granite cobblestones.

Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

🇨🇿 Vedle cesty podél potoka, na mnoha místech.
🇬🇧 Along the path by the brook, in many places.

Ετικέτες

Carex sylvatica - Photo (c) Martin A. Prinz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin A. Prinz
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Carex sylvatica, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farnika

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:45 ΜΜ CEST

Περιγραφή

nicht einheimische Art. Wurde ursprünglich ausgepflanzt, hat sich aber etabliert.

Saxifraga cymbalaria - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Saxifraga cymbalaria, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

olli_gebhardt

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:41 ΜΜ CEST

Τόπος

8441, Österreich (Google, OSM)
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

arthurito99

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:27 ΜΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fanylamla

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:45 ΠΜ CEST
Dryopteris borreri - Photo (c) Julia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julia
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Dryopteris borreri, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:50 ΠΜ CEST

Τόπος

Trutnov, CZ-HK, CZ (Google, OSM)
Centaurea scabiosa - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:50 ΠΜ CEST

Τόπος

Trutnov, CZ-HK, CZ (Google, OSM)
Viscaria vulgaris - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Viscaria vulgaris, Ένα μέλος του Σιληνέες (Φυλή Sileneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

guentersteinbach

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 06:06 ΜΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Semily, CZ-LK, CZ (Google, OSM)
Carex hirta - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Carex hirta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Semily, CZ-LK, CZ (Google, OSM)
Carex vulpina - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Carex vulpina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 07:43 ΠΜ CEST
Juncus bufonius - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Juncus bufonius, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

daniel_mucha

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:26 ΠΜ CEST

Τόπος

Bardo, Polska (Google, OSM)
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Μουριά (Morus nigra)

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:05 ΠΜ CEST
Μαύρη Μουριά - Photo (c) Mehmet Çelik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mehmet Çelik
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Μαύρη Μουριά (Morus nigra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη Η Αμελημένη (Malva neglecta)

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 09:55 ΠΜ CEST
Μαλάχη Η Αμελημένη - Photo (c) emilyk04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Μαλάχη Η Αμελημένη (Malva neglecta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

julka987978

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:12 ΜΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

sponetti

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:28 ΜΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_sto

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Wedeloberseite eher matt

Dryopteris borreri - Photo (c) Julia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julia
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Dryopteris borreri, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_sto

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Ainet, Tirol, AT (Google, OSM)
Dryopteris borreri - Photo (c) Julia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julia
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Dryopteris borreri, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alg2115

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:18 ΜΜ CEST
Dryopteris expansa - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Dryopteris expansa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Czechia (Google, OSM)

Περιγραφή

🇨🇿 Kde jsem tuto kapradinu hledal, tam jsem ji nenašel (souřadnice byly trochu mimo). Tak jsme šli na výpravu po širším okolí, se spoustou zajímavých objevů. A pak, na konci výpravy, vedle lesní cesty, když jsem fotil něco úplně jiného, jsem ji našel. Jednu strilní a jednu fertilní. Vhodných míst je v skalnatém nepřehledném terénu spousta.
🇬🇧 I didn't find these ferns where where I was looking for them (the coordinates were a bit off). So we went for a tour in the wider surroundings, with a lot of interesting finds. And then, at the end of the trip, beside a road, when I was taking photos of something completely different, I found them. One sterile and one fertile plant. In the rocky cluttered terrain, there are a lot of suitable places for them.

Cryptogramma crispa - Photo (c) elie_wilms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Cryptogramma crispa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:43 ΠΜ CEST

Τόπος

Vidochov, Česko (Google, OSM)
Dianthus deltoides - Photo (c) Xevi V, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Dianthus deltoides, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:17 ΠΜ CEST
Lapsana communis - Photo (c) David Hocken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hocken
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Lapsana communis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricarda_paetsch

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:43 ΜΜ CEST
Oreopteris limbosperma - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Oreopteris limbosperma, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:31 ΠΜ CEST
Moneses uniflora - Photo (c) Asia Ruby Fuoco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Asia Ruby Fuoco
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Moneses uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

natalia24140

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:42 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

natalia24140

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:04 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

natalia24140

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:12 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

maxing

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 09:59 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

martamumin

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:47 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderwuensche: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9764